Skip to main content
sharethis

ภาคประชาชนยื่นหนังสือถึง กมธ.พิจารณาร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หนุนเพิ่มสิทธิลาคลอด 180 วัน โดยได้รับค่าจ้างเต็ม คุ้มครองลูกจ้างภาครัฐ

 

10 ก.ค. 2567 เว็บไซต์ TP Channel รายงานวันนี้ (10 ก.ค.) ระบุว่า ที่รัฐสภา แยกเกียกกาย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ สผ. รับหนังสือจากเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน ขอเพิ่มสิทธิลาคลอดเป็น 180 วัน ได้รับค่าจ้างเต็ม พร้อมคุ้มครองสิทธิแรงงานลูกจ้างภาครัฐให้เกิดความเท่าเทียม

วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก อรุณี ศรีโต ผู้แทนเครือข่ายขับเคลื่อนสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการลาคลอด 180 วัน และการจ้างงานภาครัฐ เพื่อขอให้ กมธ.เร่งแก้ไขร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฯ ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานการให้ลูกจ้างหญิงและชาย ได้สิทธิการลาคลอดเพิ่มขึ้น จาก 98 วัน เป็น 180 วัน ได้รับค่าจ้างเต็ม โดยยึดหลักองค์การอนามัยโลก (WHO) หรืออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) อนุสัญญา 183 ว่าด้วยการให้สิทธิลาคลอดได้เกิน 98 วัน เพื่อการสร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกช่วงวัย สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่ต้องการเพิ่มประชากรที่มีคุณภาพที่จะเป็นกำลังแรงงานในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในอนาคต 

วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ (ถ่ายโดย แมวซาโบ)

ทั้งนี้ การใช้สิทธิลาคลอดที่ขยายเพิ่มตามกฎหมายกำหนด ต้องไม่ให้นายจ้าง นำการเพิ่มวันลาคลอดมากกว่า 98 วัน ที่กฎหมายกำหนด มาเป็นเงื่อนไขในการประเมินการทำงานที่ทำให้การทำงานของลูกจ้างไม่ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่ รวมทั้งขอสนับสนุนการแก้ไขให้การจ้างงานของลูกจ้างภาครัฐ ทุกกลุ่มประเภทการจ้างงานของรัฐ ได้เข้าสู่การคุ้มครองของกฎหมาย เนื่องจากลูกจ้างกลุ่มนี้เป็นประชาชนที่อยู่กับการจ้างงานกลุ่มใหญ่ที่สุด ที่ควรจะได้รับความมั่นคงจากการทำงาน และสวัสดิการในการคุ้มครองสิทธิแรงงานและระบบสุขภาพที่เท่าเทียมกับแรงงานในระบบของกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย

วรศิษฎ์ กล่าวว่า การแก้ไขร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นความร่วมมือ จากทุกภาคการเมือง ที่เห็นพร้อมในหลักการเดียวกัน ในการทำให้คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการขยายสิทธิวันลาคลอด อย่างไรก็ตาม การขยายสิทธิดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งฝ่ายผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ กมธ.ยังพิจารณาถึงสิทธิการลาเลี้ยงดูบุตรของคู่สมรส ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย รวมทั้งการเพิ่มความเท่าเทียมในการจ้างงานภาครัฐ พร้อมคาดว่าการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้

อรุณี อดีตแกนนำเรียกร้องสิทธิลาดคลอด 90 วัน ให้สัมภาษณ์หลังจบกิจกรรมเผยว่า ผ่านมา 31 ปีนับตั้งแต่มีกฎหมายสิทธิลาคลอด 90 วัน กฎหมายลาคลอดของไทยไม่ได้ขยับตามโลกเลย เพราะฉะนั้น จึงมารณรงค์ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดกฎหมายลาคลอด 180 วัน เพราะเราต้องส่งเสริมให้คนไทยพร้อมที่จะมีลูก ผู้หญิงมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวอยู่ด้วยกัน ดังนั้น รัฐต้องจัดสวัสดิการให้คนไทยเอื้อต่อการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา ทำให้ประเทศไทยแข็งแรง 

อรุณี ศรีโต (ถ่ายโดย แมวซาโบ)

อรุณี กล่าวต่อว่า ที่ต่างประเทศมีกฎหมายลาคลอด 180 วันตั้งแต่ 20-30 ปีที่แล้ว ตอนนี้กำลังขยายวันลาดคลอดเป็น 1 ปี เพื่อส่งเสริมให้คนอยากมีลูก ซึ่ง 180 วันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คนงานทั้งหญิงและชายก็ต้องการให้เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้ 

อรุณี ฝากถึงคนรุ่นใหม่ อยากให้พวกเขาให้ความสนใจถึงสวัสดิการสังคม เรื่องสิทธิ ตัวบทกฎหมายที่มันไม่ทันสมัย พวกเขาต้องมาเป็นกำลังหลัก ช่วยกันสนับสนุน และช่วยกันผลักดันให้เกิดกฎหมายสิทธิลาคลอด 180 วันให้ได้

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net