ปี 2010 อัตราคนว่างงานพุ่ง 205 ล้านคน - คนทำงาน เดือนมกราคม 2554