“ลดน้ำหนัก" หรือ "งดบิน” สิทธิในร่างกายของคนทำงาน - วารสารคนทำงาน มีนาคม 2554