4 นศ.ขอนแก่นโดนข้อหาหมิ่นศาล เหตุรณรงค์ปล่อย 'ไผ่' หน้าศาลขอนแก่น