สมยศ พฤกษาเกษมสุข

ผมมีหน้าที่พูดในข้อเท็จจริง ถ้าพูดแล้วเขาจะลงโทษก็ไม่เป็นไร ถือว่าชีวิตนี้ทำหน้าที่แล้ว จบแล้ว

1 พ.ค.55 ศาลอาญา
journal/2012/05/40311