ลออ

“คนที่พูดคงไม่ทันได้คิด คนต่ำก็ต้องอาศัยคนสูง คนสูงก็ต้องอาศัยคนต่ำ ความคิดอย่างนี้ไม่ถูก คนจน เราทำงานอย่างนี้ก็จริงแต่ไม่ได้คดโกงใคร มีประชาธิปไตยเราก็อยากใช้ตรงนี้”

คนงานก่อสร้างชาวพิจิตรผู้สร้างตึกใน กทม.มาแล้วจำนวนมากตอบคำถามเรื่องคนชนบทไม่มีการศึกษาและขายเสียง
http://prachatai.com/journal/2014/01/51501