ตัวแทนเครือข่าย อสม.นครบาล

“การสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ขึ้นป้ายขับไล่รัฐบาลวันที่ 26 ก.พ.ทุกแห่งที่เป็นสถานที่ราชการ สธ.เป็นเรื่องไม่ถูกต้องและไม่ควรทำ ถ้าจะแสดงออกควรไปติดที่บ้านตัวเอง เพราะหน่วยงานต่างๆ ก็มาจากภาษีของประชาชน รับราชการก็ได้เงินเดือนจากภาษีประชาชน.."

25 ก.พ.57, กล่าวขณะเดินทางมาเรียกร้องให้ สธ.เป็นกลาง ก่อนถูกข้าราชการเป่านกหวีดไล่
http://prachatai.com/journal/2014/02/51961