เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

"กระบวนการที่ผ่านมา คุณพยายามจะถอดถอนนายกฯ เปิดปมทุจริตต่างๆ ซึ่งดีแล้ว ทำได้ แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องกลับมาดูแลกันเองแล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาจัดการแทนเรา เอาเรื่องนายกฯคนกลางเข้ามา"

14 พ.ค. 57 ใน เสียงจากขั้วที่สาม 'ประชาชนคือคนกลาง'
http://prachatai.com/journal/2014/05/53200