ภัควดี วีระภาสพงษ์

"คนจำพวกที่ชอบอ้างความชอบธรรมให้รัฐบาลทหาร โดยบอกว่ารัฐบาลประชาธิปไตยก็เป็นเผด็จการได้นั้น เปรียบเหมือนคนที่ยืนริมขอบเหว แล้วบอกว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการกระโดดลงเหว"
 
โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว 6 มี.ค.2558
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=345770668967193&id=100006027885606