พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่ได้ให้โอกาสประเทศไทยในการแสดงความคิดเห็นในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ Thank you

26 ก.ย. 2558, กล่าวในที่ประชุมกลุ่มย่อยสหประชาชาติ หัวข้อ การขจัดความยากจนและหิวโหย
http://prachatai.org/journal/2015/09/61598