มาณพ ทิพย์โอสถ

"สิ่งที่สมาคมนักข่าวฯ แสดงออกกับท่านประยุทธ์นี่ ผมว่าตำหนิมากกว่านายกรัฐมนตรีคนอื่นๆ เพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านแสดงออกมานั้นมันมากกว่าคนอื่นเป็นจำนวนมากเท่านั้นเอง"

 

โฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 25 ก.พ. 2559
http://prachatai.org/journal/2016/02/64291