หมุดคณะราษฎร

"ณ ที่นี้ 24 มิถุนายน 2475 เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎรได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญ เพื่อความเจริญของชาติ"
 
ซึ่งหายไปจากจุดเดิม โดยมีหมุดใหม่และข้อความใหม่เข้ามาแทนที่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา