พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

"ทำไมไม่ตัดยางแล้วปลูกผลไม้อื่นบ้างในบางพื้นที่ มันก็จะมีรายได้ตรงนี้ขึ้นมา ถ้าไม่แก้ไขตรงนี้ ราคายางก็อยู่แค่นี้ มันไม่มีขึ้นหรอก วันโน้นกับวันนี้คนละเวลากัน โลกมันไม่ใช่แบบเดิมแล้ว โลกมันเปลี่ยนแล้ว อย่าไปคิดแบบเต่าล้านปีกันเลย" 
 
กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ, 11 ก.ค. 2560
http://www.prachatai.org/journal/2017/07/72350