ช่องว่างระหว่างเพศ

ข้อมูลจาก ILOSTAT ในโลกแห่งการทำงาน มีหลายภาคส่วนที่ผู้หญิงมีบทบาทสูง, มีพื้นที่ที่ผู้หญิงเพิ่งเข้ามา, และบางพื้นที่ยังไม่ค่อยมีผู้หญิงมากนัก น่าเสียดายที่มุมมองทางเพศแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู่ ทำให้การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเพศในที่ทำงานยังคงมีจำกัด ไม่ว่าจะเป็นในอาชีพในภาค STEM หรือตำแหน่งผู้บริหาร
2023-12-08 12:00
ปีงบประมาณ 2023 ผู้หญิงญี่ปุ่นได้รับการว่าจ้างทำงานภาครัฐ 38.7% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่กำหนดการจ้างผู้หญิงในภาครัฐให้มีสัดส่วน 35% ขึ้นไป 
2023-07-02 10:46
มีผู้หญิงจีนกำลังเข้าสู่การเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจแบบ Gig economy มากขึ้น แต่พวกเธอกำลังเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ ช่องว่างค่าจ้างระหว่างเพศ การควบคุมโดยอัลกอริทึมที่เน้นผู้ชายเป็นศูนย์กลาง และความท้าทายอื่นๆ
2023-05-30 21:24
ตัวบ่งชี้ใหม่ที่พัฒนาโดย ILO พบว่าสำหรับผู้หญิง การเข้าถึงการจ้างงาน สภาพการทำงาน และช่องว่างรายได้ระหว่างเพศ แทบจะไม่ดีขึ้นเลยในช่วงปี 2548-2565 ที่ผ่านมา
2023-03-17 12:10

Pages