อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 42 นาที ที่ผ่านมา

นักเรียน

2018-09-13 14:04
รายงานใหม่ขององค์การยูนิเซฟ ชี้ว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของนักเรียนอายุระหว่าง 13-15 ปีทั่วโลก หรือประมาณ 150 ล้านคน เคยถูกกระทำรุนแรงโดยเพื่อนภายในบริเวณโรงเรียนหรือบริเวณรอบ ๆ ยูนิเซฟเรียกร้องให้ทุกคนร่วมกันปกป้องเด็กจากความรุนแรงในโรงเรียน
2018-07-22 14:24
ในเกาหลีใต้มีการรวมตัวประท้วงของนักเรียนประมาณ 50 คนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตซงปาของกรุงโซล พวกเขารวมกลุ่มกันประท้วงด้วยเหตุผลเดียวคือเพื่อให้เพื่อนของพวกเขาซึ่งเป็นนักเรียนร่วมชั้นอายุ 15 ปี จากประเทศอิหร่านรับสถานะผู้ลี้ภัยเพื่อให้อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ต่อไปได้
2018-06-06 14:00
เครือข่ายศูนย์การเรียนไทยยื่นหนังสือเรียกร้องกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดออกรหัสสถานศึกษาและจัดสรรเงินอุดหนุนให้ทันฐานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 ก่อนวันสรุปยอดจัดสรรงบรายหัว 10 มิถุนายนนี้ เพราะจะมีผลกระทบต่อเด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้ 40 แห่งเกือบ 2,000 คน เด็กนักเรียนในศูนย์การเรียนแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรสาคร ภาพถ่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 (ที่มา: ประชาไท/แฟ้มภาพ)
2018-04-06 23:00
ในสหราชอาณาจักรกำลังประสบปัญหาหนักเรื่องฐานะที่ยากลำบากของผู้ปกครองนักเรียน หลังการตัดงบประมาณด้านสวัสดิการสังคม ที่ทำให้เด็กบางคนถึงขั้นแอบเก็บอาหารจากโรงเรียนใส่กระเป๋ากลับบ้าน ครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งกล่าวว่า "ที่อื่นอาจมองเรื่องนี้ว่าเป็นการลักขโมย แต่พวกเขามองว่ามันคือความอยู่รอด" ขณะที่ผู้อำนวยการบริหารของกลุ่มปฏิบัติการแก้ปัญหาความยากจนเด็กของอังกฤษกล่าวว่าสมาชิกในห้องเรียนของอังกฤษทุกๆ 30 คน จะมีเด็ก 9 คนที่มีฐานะอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน ถึงเวลาแล้วที่ควรจะสร้างตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมเพื่อรองรับครอบครัวที่ดิ้นรนกับสถานะทางการเงิน
2017-10-15 16:55
สัมมนาวิชาการ “มานุษยวิทยา ล้านนาคดี และประวัติศาสตร์นิพนธ์ คนสามัญ อานันท์ 70 ปี” วันที่ 20 - 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2017-10-04 00:43
กีฬาสีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พบป้ายเสียดสีสังคมการเมือง เช่น "กฎหมายจากปลายกระบอกปืน"  “เพราะอิทธิพลทำให้คนเป็นแพะ”  "หรือคุกไทยมีให้ขังแค่คนจน" นักเรียนชี้เป็นมุมมองหนึ่งที่สะท้อนให้สังคมได้รับรู้ว่าเด็กในยุคนี้เค้ากำลังคิดอะไร
2017-09-07 14:18
บุษยรัตน์ ตั้งข้อสังเกต ก.ม.คุ้มครองแรงงาน ฉ.แก้ไขบังคับใช้ ชี้ยังคงเป็นดุลยพินิจนายจ้างกำหนดค่าจ้างตามใจชอบ พร้อมตั้งคำถามรัฐจะตรวจสอบข้อบังคับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย-ไม่เป็นธรรมด้วยกลไกหรือเครื่องมืออะไร หากนายจ้างมีการเปลี่ยนเองและลูกจ้างไม่ทราบ  7 ก.ย. 2560 จากกรณีเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ หลังผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2017-07-08 02:29
เสวนาโดยกลุ่ม “พลเรียน” “จรรยาปัญญา: ว่าด้วยคุณงามความดีในโรงเรียนไทย” เอกศักดิ์ ยุกตะนันท์ ไล่เรียงแนวคิดเรื่องศีลธรรมผ่านมุมมองนักปรัชญาจากโสกราตีสถึงเบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ และศีลธรรมในฐานะการปลูกฝังในโรงเรียนทำงานอย่างไรโปรดติดตาม
2017-05-04 20:23
กระทรวงศึกษาธิการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่มีมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เร่งแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนไร้สัญชาติให้มีข้อมูลที่ชัดเจนและมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย

Pages

Subscribe to นักเรียน