ละตินอเมริกา

พูดถึงแนวคิด “เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย” ที่เริ่มในละติดอเมริกาช่วงทศวรรษ 1960-1970 ซึ่งเสนอว่าแนวคิดทางศาสนาก็สามารถต่อสู้กับการกดขี่ และสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้เช่นกัน
2023-11-12 19:28

Pages