อัพเดทล่าสุดเมื่อ 37 นาที 26 วินาที ที่ผ่านมา

โครงการให้ทุนข่าวเจาะ

2015-12-26 10:24
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์และกระแสเสรีนิยม คนต่างมองว่า การสวมฮิญาบ คือการกดขี่ผู้หญิง รายงานพิเศษชิ้นนี้จะพาไปดูว่า หญิงมุสลิมทั่วโลก รับมือกับกระแสดังกล่าวอย่างไร และพวกเขาตีความหลักศาสนา และต่อรองกับกระแสโลกาภิวัฒน์อย่างไร ในขณะที่ยังคงอัตลักษณ์ความเป็นมุสลิมอยู่    
2015-04-29 18:54
ข่าวเจาะเยาวชน เพื่อสลายมายาคติว่าด้วย “ขอทาน” เป็นคนขี้เกียจ และเป็นส่วนหนึ่งของการค้ามนุษย์ พร้อมเผยมุมมองเชิงโครงสร้างของการพัฒนาที่เบียดขับคนจน และการกวาดล้าง “ขอทาน” ในฐานะสิ่งแปลกปลอม ชื่อบทความเดิม : "กว่าจะมาเป็นขอทาน: กรณีศึกษาขอทานในจังหวัดพิษณุโลก" สลายภาพมายาว่าด้วย “ขอทาน” เป็นคนขี้เกียจ และเป็นส่วนหนึ่ของกระบวนการค้ามนุยษ์
2014-12-31 12:42
ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างกรมประมงทะเลและชาวประมงพื้นบ้าน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ใช้โพงพางเป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำ ในปี พ.ศ.2521 ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ยึดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ห้ามมิให้มีการใช้เครื่องมือโพงพาง โดยให้เหตุผลว่าการใช้โพงพางเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง รวมไปถึงการกีดขวางการสัญจรทางน้ำ จึงทำให้เครื่องมือโพงพางกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่งกรมประมงมีหน้าที่เข้าไปรื้อถอน ทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กรมประมงและชาวบ้านอยู่บ่อยครั้ง
2014-12-29 10:56
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตั้งแต่ปี 2547-31 พ.ค.2557 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4,663 ราย บาดเจ็บ 9,102 ราย ทุพพลภาพ 499 ราย มีผู้ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สิน 5,661 ราย ตลอด 10 ปีของเหตุการณ์ความไม่สงบ มีผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 19,925 ราย และจำนวนเงินที่ใช้ในการเยียวยาทั้งหมดมากกว่า 2,660 ล้านบาท
2014-12-25 23:25
เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะที่ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการช่วงกลางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ได้ก่อมลพิษทางอากาศรุนแรงกระจายตัวเป็นวงกว้าง และเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนภาพความหละหลวมและการปล่อยปละละเลยทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมถึงปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อีกจำนวนมากที่ไม่ได้ความสนใจหรือพูดถึงกันมากนักในปัจจุบัน
2014-11-11 23:13
“งบฯ คงยังไม่พอ” มายาคติว่าด้วย งบประมาณสาธารณสุขไทย
2014-11-04 21:59
ชื่อบทความเดิม: รอยรั่วของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า : กรณีเฉพาะการตรวจคัดกรองฯโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก “หมอที่โรงพยาบาลอำเภอ (สงวนชื่อ) เขาบอกว่าป้าเป็นโรคคนแก่ ท้องเสียปกติ เขาเลยให้ยาฆ่าเชื้อมากิน ฉันก็กลับมากิน แต่ไม่เห็นหาย เลยกลับไปหาหมอ ทีนี้หมอก็บอกว่าสงสัยจะเป็นริดสีดวง ก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจังหวัด…กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ก็เสียเวลาไปเป็นปี นับจากวันที่รู้สึกว่าขับถ่ายผิดปกติ”
2014-09-27 15:30
เราอาจจะมองว่า "เซลฟี่" เป็นเพียงภาพถ่ายเพื่อความสนุกสนานตามแฟชั่นของการใช้สมาร์ทโฟน หรืออินเทอร์เน็ต แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้ว เซลฟี่กลับเป็นเรื่องของการสะท้อนมิติทางสังคมที่มีหลากหลายปัจจัย   
2014-07-11 14:19
ในช่วงต้นปี 2556 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2556 เพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ความน่าสนใจของการตั้งองค์กรแห่งนี้คือ จะเป็นองค์กรมหาชนแห่งแรกจาก 50 กว่าองค์กรที่เข้ามาพัฒนาพื้นที่เฉพาะในท้องถิ่น และมีอำนาจที่มากไปกว่าการประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการทำกิจการต่างๆ ทั้งอำนาจวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการ ‘พัฒนาพิงคนคร’ รวมถึงพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภค
2014-05-05 16:05
ในช่วงต้นปี 2556 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2556 เพื่อดูแลและพัฒนาพื้นที่เชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ความน่าสนใจของการตั้งองค์กรแห่งนี้คือ จะเป็นองค์กรมหาชนแห่งแรกจาก 50 กว่าองค์กรที่เข้ามาพัฒนาพื้นที่เฉพาะในท้องถิ่น และมีอำนาจที่มากไปกว่าการประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการทำกิจการต่างๆ ทั้งอำนาจวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการ ‘พัฒนาพิงคนคร’ รวมถึงพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภค

Pages

Subscribe to โครงการให้ทุนข่าวเจาะ