๗๐ ปี พระเจ้าช้างเผือก ภาพยนตร์แห่งสันติภาพเหนือกาลเวลา