เปิดแล้ว TK park เทศบาลเมืองสตูล

อุทยานการเรียนรู้ หรือ TK park เทศบาลเมืองสตูลจัดตั้งขึ้น เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีศักยภาพ และส่งเสริมพัฒนาการการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความสามารถมี โลกทัศน์ที่กว้างไกล นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทันสมัยในรูปแบบของ ‘ห้องสมุดมีชีวิต’ แห่งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้รองจาก TK park ยะลา

เมื่อเร็วๆ นี้ เทศบาลเมืองสตูล ได้มีพิธีเปิด “อุทยานการเรียนรู้ เทศบาลเมืองสตูล” ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี นายพิศาล ทองเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล (คนกลาง) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผอ.TK park(คนขวา) และนายพิบูลย์ รัชกิจประการ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสตูล(คนซ้าย)ให้การต้อนรับ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ คณาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

Contact: 
02-270-1350-4 ต่อ 115

Classifieds

...