ชวนส่งภาพถ่าย ที่อยากจะท้วงติงหรือติเตียนการศึกษาและคุณครูอาจารย์ที่เคารพ

 

Concrete Photo Festival • ในขณะที่เรารับรู้ภาพอันสวยงามของบรรยากาศการศึกษาของประเทศนี้ ผ่านงานพิธีกรรมไหว้ครูในทุกๆปี จิตใต้สำนึกบอกให้เราระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์อย่างฝืนไม่ได้ พานไหว้ครูนั้นคือเครื่องหมายแสดงความถูกยกสูงของครูไว้โดยแท้ แต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแบบที่ว่ามานั้น ทำไมการศึกษาไทยจึงย่ำอยู่กับที่มานานนับปี หรือเพราะว่าเราไม่เคยตั้งคำถามต่อความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น

 

• เราจึงใคร่ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาโดยทั่วไป ที่อยากจะท้วงติงหรือติเตียนการศึกษาและคุณครูอาจารย์ที่เคารพ โดยแสดงออกมาผ่านภาพถ่าย เพราะเราเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถทำได้

• เราจึงขอเปิดรับภาพถ่าย
ตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 2559
เพื่อแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่าย ( )
โดยสามารถส่งผลงานมาได้ที่ e-mail : otherrealitiesfest@gmail.com
หรือติดต่อ 086-406-8740 

ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง