อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 47 นาที ที่ผ่านมา

20th Anniversary Professional Robot Maker เหลียวหลังมองอดีต มุ่งหน้าสู่อนาคต

เนื่องในอากาสครบรอบ 20 ปี สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดงาน 20 ปี FIBO ภายใต้แนวคิด “20th Anniversary Professional Robot Maker เหลียวหลังมองอดีต มุ่งหน้าสู่อนาคต”

โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเปิดบ้าน และการจัดแสเงนิทรรศการ การรวมตัวของนวัตกรรมหุ่นยนต์ต้อนรับมากที่สุดในประเทศไทย ผลงานวิจัยและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากมาย

การแนะแนวหลักสูตรการศึกษาสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก และการบรรยายเชิงวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันในหัวข้อต่างๆ

อาทิ Evolution of Robotics, FIBO Robots in Thai Hospitals, Innovation Education for Robotic Engineering และ Manufacturing Automation System เป็นต้น

งานจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (อาคาร FIBO) มจธ.

ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง FACEBOOK : FIBO