ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่กฎหมาย ประจำมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษาการทำงานและตัวอย่างผลงาน (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก มาที่อีเมล enlawthai@gmail.com (หัวข้อ: สมัครงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย)

 

 

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรม ส่งเสริมศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนในการใช้สิทธิเสรีภาพด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบการบังคับใช้และพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและประชาชนอย่างแท้จริง

มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่กฎหมาย จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่กฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

[หน้าที่ความรับผิดชอบ]

• ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
• ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
• ร่วมกับคณะทำงานในการฟ้องร้องดำเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม
• ศึกษาค้นคว้าและทำความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
• ช่วยเหลืองานบริหารจัดการทั่วไปภายในองค์กร 

[คุณสมบัติผู้สมัคร]

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต 
• สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลและจัดประชุมอบรมร่วมกับชุมชนในต่าง
จังหวัด และสามารถทำงานในวันหยุดได้
• สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางกฎหมาย
• มีความสนใจเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายปกครอง และหลักสิทธิมนุษยชน
• รักสิ่งแวดล้อมและความเป็นธรรมในสังคม เชื่อมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
• มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับชุมชนและบุคคลภายนอก
• หากมีประสบการณ์การทำงานชุมชน งานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสังคม มีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายปกครอง หรือด้านสิทธิมนุษยชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ

[การรับสมัคร]

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษาการทำงานและตัวอย่างผลงาน (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก มาที่อีเมล enlawthai@gmail.com (หัวข้อ: สมัครงานเจ้าหน้าที่กฎหมาย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-7311435 หรือ 086-8418186

Website: http://enlawfoundation.org/newweb/?p=2776
Facebook: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม - EnLAW

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai