บริจาคช่วยชีวิตผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวสึนามิขนาด 7.4 ในเมืองสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย

1.5 ล้านคนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน และจำนวนกำลังเพิ่มขึ้น 840 คนเสียชีวิต กว่า 630 บาดเจ็บและ 48,000 คนต้องพลัดถิ่น พวกเขาต้องการที่พักพิง ชุดบรรเทาทุกข์ความคุ้มครอง การช่วยเหลือด้านการแพทย์ อย่างเร่งด่วน

UNHCR เตรียมพร้อมมอบเต็นท์ อุปกรณ์ด้านที่พักพิง มอบความคุ้มครองแก่กลุ่มเปราะบางที่สุดเช่นเด็กไม่มีพ่อแม่ ผู้ที่มีความพิการที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนอยู่ตอนนี้

เรากำลังทำงานแข่งกับเวลาและภัยพิบัติครั้งนี้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากท่าน

โปรดบริจาคตอนนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือทันที 

ได้ที่ https://www.unhcr.or.th/donate/indonesia-tsunami-emergency-2018