มอส. รับสมัครอาสาคืนถิ่น รุ่น 4

มอส. รับสมัครอาสาคืนถิ่น รุ่น 4

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน และสถาบันการจัดการเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน มีความมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ ที่มุ่งมั่นที่จะกลับไปทำงานในบ้านเกิดของตนเอง หรือมีความตั้งใจที่จะตั้งถิ่นฐานในภาคอีสาน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนยั่งยืน พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาสัมมาชีพที่ร่วมกับชุมชน เช่น การทำเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานทอผ้า งานจักสาน หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากชุมชน เป็นต้น มีวาระการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา 9 เดือน

6 สิ่งดีๆ ที่อาสาสมัครจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. ได้รับการพัฒนาศักยภาพในเนื้อหาที่สำคัญคือ การศึกษาชุมชน เกษตรอินทรีย์ เกษตรนิเวศน์

2. ได้เรียนรู้และพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเป็นอาสาสมัคร

3. ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโครงการ

4. ได้รับการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (SE) รวมทั้งการสร้างเครือข่าย และการเชื่อมโยงส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนกันและกันต่อไปในระยะยาว

5. ได้รับสนับสนุนทุนยังชีพรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

6. ได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการทำโครงการในชุมชน วงเงิน 10,000 บาท

 

ดูคุณสมบัติผู้สมัคร ดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดอื่นที่

https://1th.me/hJtdf

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท