Skip to main content
sharethis

หน้าที่รับผิดชอบ

.

1) บัญชีและการเงิน

.

1.1 จัดทำประมาณการงบประมาณรายเดือน/รายไตรมาส/รายปี การตรวจสอบงบประมาณและงบประมาณข้อเสนอสำหรับโครงการเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

1.2 บริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพให้เพียงพอกับเงินสดรายเดือนที่ต้องการตรงเวลา

1.3 จัดทำและส่งรายงานการต่าง ๆ เช่น งบดุล ปิดบัญชีประจำเดือนและสิ้นปี การกระทบยอดธนาคาร และการกระทบยอดบัญชีควบคุมงบดุลตามขั้นตอนและกำหนดเวลาของมูลนิธิ

1.4 จัดทำ ยื่นรายงานทั้งหมด เช่น งบการเงิน รายงานภาษี และดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของมูลนิธิ และผู้บริจาค

1.5 วางแผนการควบคุมบัญชี และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี และแนะนำนโยบายและขั้นตอนต่อทีมงานโครงการ

1.6 ประสานงานและให้คำแนะนำและความช่วยเหลือโดยตรงกับพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี และนโยบายและขั้นตอนการบริหาร

.

2) งบประมาณ

.

2.1 จัดทำตารางที่จำเป็นสำหรับการติดตามผลทางการเงินและการติดตามงบประมาณแต่ละโครงการ

2.2 วิเคราะห์ช่องว่างระหว่างงบประมาณตามแผนและค่าใช้จ่ายจริง

2.3 คาดการณ์ความเสี่ยงทางการเงิน

2.4 พัฒนางบประมาณสำหรับข้อเสนอโครงการตามความต้องการของโครงการและข้อจำกัดของผู้บริจาค

2.5 เตรียมรายงานทางการเงินที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือของศูนย์ทนายความให้กับฝ่ายระดมทุนและประสานงานโครงการ

.

3) การจัดการทีมบัญชี-การเงิน

.

3.1 สร้างความมั่นใจในการฝึกอบรมและการสร้างขีดความสามารถสำหรับสมาชิกในทีมการเงิน เพื่อเพิ่มระดับความสามารถทางเทคนิคและทักษะภายในแผนก

3.2 พัฒนาขั้นตอนการทำงานภายในทีม และระหว่างทีมบัญชี-การเงิน กับฝ่ายต่างๆ ภายในศูนย์ทนายความให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น

.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

.

1. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าระดับนานาชาติในสาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ในด้านการจัดการทางการเงิน การบัญชี และ/หรือการจัดการงบประมาณ หรือมีประสบการณ์ในการทำบัญชี-การเงินในองค์กรการกุศล หรือมูลนิธิจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. เชี่ยวชาญ Excel และความคุ้นเคยกับระบบบัญชี

4. มีความรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้ และตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถรักษาความลับของข้อมูล คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานของตนเอง มูลนิธิ แหล่งข้อมูลและข้อมูล

6. สามารถทำงานเป็นทีม ประสานงานและสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ความสามารถเชิงรุกและการแก้ปัญหา

8. สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

.

สัญญาการจ้าง

.

• ระยะเวลาทดลองงาน 3 เดือน

• ค่าตอบแทนรายเดือน 35,000 บาทขึ้นไป

• สามารถเบิกค่าเดินทางในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ตามจริง

• มีสวัสดิการรักษาพยาบาล

.

วิธีการสมัคร

.

1. แนบจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ส่งมาทางสมัครงานกับเรา ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 มี.ค. 2565 (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIEnYFsoZlnGzobhFcFTOX5B0TzPQyXg55ROiZfXKIi9ghIg/)

2. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ recruitment@tlhr2014.com

.

อ่านประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์ https://tlhr2014.com/archives/40738

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net