สบท.ชี้ “ไร้คุณภาพ” ปัญหาหนัก “โทรคมนาคมไทย”

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) องค์กรอิสระภายใต้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดเผยถึงผลการรับและจัดการเรื่องร้องเรียน 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า จากบันทึกการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2552 ผู้บริโภคได้ร้องเรียนเข้ามาที่หน่วยบริการประชาชนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 662 เรื่อง เรื่องร้องเรียนสูงสุดอันดับหนึ่งคือ คุณภาพของการให้บริการ จำนวน 146 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 22.1 เนื่องจากผู้ประกอบการให้บริการไม่มีคุณภาพตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ เช่น ความเร็วอินเทอร์เน็ตต่ำกว่าที่ประชาสัมพันธ์ไว้มาก สัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย โทรออกข้ามเครือข่ายยาก แก้ไขเหตุขัดข้องให้ล่าช้า เป็นต้น

อันดับสองคือ การคิดค่าบริการผิดพลาด จำนวน 137 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.7 อันดับสามคือการเรียกเก็บเงิน 107 บาท ค่าต่อคู่สายโทรศัพท์หลังถูกตัดสัญญาณ จำนวน 78 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.8 เรื่องร้องเรียนอันดับสี่ คือ การกำหนดระยะเวลาใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินล่วงหน้า จำนวน 75 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.3

ในจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 662 เรื่อง หน่วยบริการประชาชนได้ดำเนินการแก้ไขจนผู้บริโภคพอใจและยินดียุติข้อร้องเรียนได้แล้วจำนวน 272 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.8 สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ เช่น การคิดค่าบริการผิดพลาด การกำหนดระยะเวลาใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินล่วงหน้า ความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์ (การก่อสร้างเสารับ-ส่งสัญญาณ) เนื่องจากหลายเรื่องต้องมีการหารือเพื่อวางแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในระดับนโยบาย และออกเป็นประกาศหลักเกณฑ์ต่อไป

ส่วนเรื่องการเก็บค่าต่อคู่สายโทรศัพท์ 107 บาท พบว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องร้องเรียนได้ลดลง หลังจากที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกคำสั่งที่ 08/2552 เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2552 เรื่องห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเรียกเก็บค่าบริการโทรคมนาคม การขอเปิดใช้บริการภายหลังจากถูกระงับการให้บริการ จำนวน 107 บาท

ผอ.สบท. กล่าวอีกว่า ตลอดปี 2551 สบท.มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 334 เรื่อง แต่ในปีนี้เพียงแค่ 6 เดือนแรกก็พบว่า มีผู้ร้องเรียนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมมีความสนใจและตระหนักในสิทธิของตัวเองมากขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของผู้ใช้โทรคมนาคมทั้งประเทศแล้วก็ยังถือว่าไม่มากนัก โดยเฉพาะหากเทียบกับในต่างประเทศที่เพียงสัปดาห์เดียวมีผู้ร้องเรียนถึง 7,000 ราย จนทำให้มีการปรับปรุงคุณภาพบริการจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ดังนั้นสิ่งสำคัญคือผู้บริโภคต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเอง โดย สบท.จะเป็นเพื่อนที่ช่วยบรรเทาทุกข์ ในส่วนการร้องเรียนจะทำให้ สบท.สามารถรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ มาแก้ไขในเชิงระบบ โดยการเสนอเป็นกฎ กติกา เพื่อผู้บริโภครายอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนซ้ำ รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนากลไกในการให้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท