Skip to main content
sharethis

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าสื่อทีวีเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมากด้วยเป็นสื่อที่ใกล้ชิดกับทุกคนในครอบครัว แทบทุกหลังคาเรือนจะมีทีวีอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง เมื่อทีวีเข้ามาใกล้ชิดกับคนในครอบครัวมากขึ้น รายการต่างๆในทีวีก็ย่อมจะมีอิทธิพลต่อความนึกคิดของคนในสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะรายการจากช่องฟรีทีวีซึ่งเป็นสถานีหลักของประเทศไทย

ในการตอบการสำรวจในครั้งนี้ ทำการสำรวจผ่านเว็บไซต์ kapook , prachatai , blognone และ siamintelligence โดยมีผู้เข้าตอบเกือบหนึ่งพันคนมีความหลากหลายทั้งอายุ ระดับการศึกษา เพื่อสำรวจรายการทีวี ตลอดจนช่วงเวลาการรับชม รายการที่มีความคิดสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีการติดตามรับชมมากที่สุด โดยผู้ที่เข้ามาตอบผลสำรวจพบว่าเป็นผู้มีอายุในช่วง 20-30 ปีมากที่สุดอยู่ที่ 38% และเป็นผู้ที่จบปริญญาตรีขั้นต่ำมากที่สุดถึง 57% ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นกลุ่มที่กำลังมีบทบาทที่มากขึ้นในสังคมไทยและเป็นกลุ่มใช้อินเตอร์เน็ตกลุ่มหลักในเวลานี้

จากผลการสำรวจของช่องทีวีที่มีคนเข้ารับชมมากที่สุด 2 ช่องแรกของเมืองไทยคือช่อง 3 และช่อง 7 ซึ่งสูงถึง 68% และ 58% ตามลำดับ และเมื่อดูรายการที่ติดตามมากที่สุด จะพบว่าเป็นรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของทางช่อง 3 ซึ่งสูงถึง 68% ส่วนรายการอันดับสองยังคงเป็นของช่อง 3 คือรายการตีสิบอยู่ที่ 55% ขณะที่รายการของช่อง 7 ที่ติดตามมากที่สุดคือรายการเรื่องจริงผ่านจออยู่ที่ 25% ถือว่ายังห่างจากรายการของทางช่อง3 โดยรายการที่มีการติดตามถัดจากของช่อง3 คือรายการของช่อง 9 คือรายการกบนอกกะลาอยู่ที่ 52% และช่อง5 รายการชิงร้อยชิงล้านอยู่ที่ 52 %
 

 
ตาราง 1: รายการที่ติดตามมากที่สุด

 

เมื่อดูรายการที่ติดตามกันมากใน 10 อันดับแรก เป็นรายการข่าวถึง 3 รายการ คือ รายการเรื่องเล่าเช้านี้ (1) รายการข่าวข้นคนข่าว (6) รายการข่าวสามมิติ (8) ซึ่งสอดคล้องกับประเภทของรายการที่รับชมมากที่สุดคือ ข่าว และเมื่อไปสัมพันธ์กับช่วงเวลาของการเข้ารับชมรายการในวันธรรมดาในช่วงเช้าตรู่เป็นช่วงที่คนให้การรับชมเป็นลำดับที่สามรองจากช่วงเวลาPrime time คือช่วงค่ำ (18.00-20.59น.)และช่วงดึก (21.00-22.59น.) สะท้อนการติดตามและสนใจในการรับข่าวสารของคนรุ่นใหม่ นอกจากนี้รายการข่าวยังเป็นประเภทรายการทีวีที่มีการรับชมมากที่สุดสูงถึง79%ของผู้ที่ตอบแบบสำรวจมา แสดงถึงการเสพข่าวสารของคนไทยมีอยู่ในระดับสูง และเมื่อดูที่รายการที่ได้รับการติดตามมากที่สุดยังเป็นรายการข่าวคือเรื่องเล่าเช้านี้ ยิ่งเป็นตัวสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของรายการข่าวในยุคปัจจุบัน

จะเห็นว่ารายการข่าวในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อผู้รับชมทีวีมากขึ้นโดยเฉพาะรายการเรื่องเล่าเช้านี้มีอิทธิพลต่อผู้ชมสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ ดังกรณีล่าสุดสามารถระดมเงินบริจาคผ่านรายการเพื่อช่วยเหลือชาวเฮติได้เงินบริจาคสูงถึง 170 ล้านบาทในช่วงเวลาที่สั้นมากคือใช้เวลาเพียง 2 อาทิตย์ นี่นับเป็นการสะท้อนที่ชัดเจนมากในอิทธิพลของสื่อกระแสหลักต่อความคิดของคนในสังคมที่พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการ

แต่ทว่าคุณสมบัติที่สำคัญของรายการข่าวที่ผู้ตอบแบบสำรวจต้องการให้เกิดขึ้นคือ ความเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใด มีความเที่ยงตรงสูง นำเสนอข้อมูลรอบด้าน โดยเฉพาะการเสนอข่าวต้องการให้ปราศจากอคติไม่เกิดการชี้นำ

ขณะที่รายการที่สร้างสรรค์ที่สุดที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้พบว่าเป็นรายการ กบนอกกะลา ได้รับความนิยมถึง 82% ทิ้งห่างจากที่สองคือรายการคุณพระช่วยซึ่งได้รับความนิยมที่ 35% โดยรายการสารคดีเป็นประเภทของรายการที่ได้รับการรับชมอยู่อันดับ 3 รองจาก ข่าวและละครไทย ในการแสดงความคิดเห็นในการสำรวจยังพบว่าความต้องการรายการที่มีสาระ แนวการศึกษา สารคดี หรือรายการที่มุ่งสร้างความคิดที่สร้างสรรค์เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมา แสดงถึงความต้องการในการชมรายการที่มีสาระเข้มข้นอย่างรายการสารคดียังมีอยู่


ตาราง 2: รายการที่คิดว่าสร้างสรรค์ที่สุด
 

ในอีกด้านของรายการทีวีไทยที่มีอิทธิพลมายาวนานคือละครไทยซึ่งผลการสำรวจออกมาเป็นลำดับที่สองของประเภทรายการที่รับชม ซึ่งก็สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีคนรับชมมากที่สุดคือช่วงเวลาPrime Timeหรือช่วงค่ำ (18.00-20.59น.) แสดงถึงพฤติกรรมในการรับชมรายการของคนไทยบางส่วนยังไม่ได้เปลี่ยนมากนัก ขณะที่ความคิดเห็นต่อละครไทยมีความต้องการละครสร้างสรรค์มากขึ้นและต้องการให้ละครไทยหลากหลายในเนื้อเรื่องมากขึ้น สอดแทรกสาระลงไปในละคร สามารถสร้างค่านิยมที่ดีแก่สังคมได้ ถือได้ว่าคนในสังคมต้องการละครที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์มากขึ้น

ประเภทรายการทีวีที่เป็นที่นิยมอีกประเภทหนึ่งคือ รายการโชว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเกมส์โชว์ ทอล์คโชว์ และเกมส์กึ่งสาระ ที่แต่ละประเภทความนิยมอยู่ในอันดับ 4 ของความนิยมในรายการทีวีโดยแต่ละรายการมีความนิยมอยู่ที่ 35% แต่เมื่อรวมจำนวนของรายการทั้ง3เข้าด้วยกันถือว่าเป็นรายการที่มีได้รับความนิยมสูงพอสมควร


ตาราง 3 : ประเภทรายการที่รับชม
 

รายการทีวีไทยที่รับชมผ่านสายตาในแต่ละวันจะพบรายการบันเทิงเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำไม่ว่าจะเป็นเกมส์โชว์ ละคร ภาพยนตร์ ถ่ายทอดกีฬา โดยมีรายการข่าวสอดแทรกเป็นช่วงใหญ่ๆแบ่งได้เป็น ช่วงเช้า ช่วงค่ำ ช่วงดึก ซึ่งจะเป็นช่วงที่คนสามารถติดตามรายการข่าวได้มากที่สุดของในระหว่างวัน ในส่วนรายการที่มีสาระเช่น สารคดีเป็นรายการที่ได้รับความนิยมในลำดับต้นๆ แต่จำนวนรายการยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับรายการบันเทิงต่างๆ และรายการข่าว

สรุปได้ว่า สื่อกระแสหลักของคนไทยยังคงเป็นสื่อจากทีวีอยู่โดยเฉพาะจากช่องฟรีทีวีไม่ว่าจะเป็นช่อง 3 ,5 ,7 ,9 ,11 และไทยพีบีเอส แม้ว่าจะมีทีวีทางเลือกเช่น ทีวีดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี เริ่มเข้าแย่งพื้นที่จากฟรีทีวีมากขึ้นด้วยตัวเลือกของรายการที่มากขึ้นหลากหลายมากกว่ารายการของฟรีทีวีแต่ความนิยมหลักก็ยังอยู่ในรายการของฟรีทีวี ในส่วนของสื่อทางเลือกอื่นๆได้เริ่มเข้ามาในพื้นที่ของสื่อมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น วิทยุออนไลน์ ทีวีออนไลน์ แต่ยังเป็นส่วนน้อยและต้องเป็นกลุ่มที่ทันต่อเทคโนโลยี มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งต้องมีจำนวนที่มากพอแต่ในเวลานี้ถือว่ามีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนทีวีที่เข้าถึงทุกหลังคาเรือนแล้ว

แม้ว่ารายการโทรทัศน์โดยส่วนใหญ่เป็นรายการบันเทิงเป็นหลัก แต่การที่รายการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตงานมีคุณภาพ สามารถได้รับการติดตามชมมากเป็นอันดับสามรองจากรายการข่าวและรายการบันเทิง พร้อมกันนี้ยังเป็นรายการที่ผู้ตอบแบบสำรวจให้เป็นที่หนึ่งในด้านความคิดสร้างสรรค์ แสดงว่าความต้องการในรายการที่มีสาระผ่านการผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ยังมีความต้องการในรายการโทรทัศน์ของไทยยังมีอยู่เป็นอย่างมาก

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net