ได้รายชื่อชิง กสทช. จากบัญชีสรรหา 22 คน

 

25 เมษายน 2554 คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงมติเลือกผู้สมควรได้รับเลือกเป็น กสทช. จำนวน 22 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบด้วย 

ด้านกิจการกระจายเสียง 2 คน คือ พล.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) และ น.ส.ลักษมี ศรีเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสมเพ็ชร (2533) ด้านกิจการโทรทัศน์ 2 คน คือ นายพนา ทองมีอาคม กรรมการกิจารโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท

ด้านกิจการโทรคมนาคม 4คน ได้แก่ นายชัชวลิต สรวารี  กรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.อ.นที ศุกลรัตน์ กรรมการกทช. นายรอม หิรัญพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท วิทยาการตลาดทุนเพื่อสังคม  นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย 4 คน คือ  น.ส.จันทิรา เอี่ยมมยุรา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นายทวี เส้งแก้ว ทนายความสำนักงานกฎหมายนิติธาดา นายทวี เส้งแก้ว ทนายความสำนักงานกฎหมายนิติธาดา  นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ด้านเศรษฐศาสตร์ 4 คน นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย นายพิษณุ เหรียญมหาสาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายวิชัย โถสุวรรณจินดา อดีตสมาชิกวุฒิสภา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือด้านกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการโทรคมนาคม 2คน น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ นางสุวรรณา จิตประภัสสร์ กรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการโทรคมนาคม 2คน คือ นายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) และด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรมหรือการพัฒนาสังคม 2 คนคือ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราช การประจำ และนางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับขั้นต่อจากนี้จะต้องรอบัญชีรายชื่ออีกจำนวน 22 คนที่มาจากการคัดเลือกกันเองของผู้ได้รับการเสนอชื่อ จากนั้นจะมีการส่งรายชื่อทั้ง 2บัญชีจำนวน 44คน เพื่อให้วุฒิสภาคัดเลือกให้เหลืออีก 11 คนเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกสทช.ต่อไป

 

 

..........................
ที่มา: โพสต์ทูเดย์

 
 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์