วิดีโอ: เสียงจากชายแดนบ้านภูมิซรอลถึงรัฐบาลใหม่

ในเวทีระดมสมองเรื่อง “ชายแดนไทย-กัมพูชา นโยบายจากรากหญ้าถึงรัฐบาลใหม่” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิศักยภาพชุมชน ที่โรงเรียนภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2554 ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้หยิบยกปัญหาเรื่อง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทับลงบนที่ดินทำกินของชาวบ้าน ซึ่งมีผลกระทบไม่น้อยไปกว่าการปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชา

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์