Skip to main content
sharethis

BRN ปล่อยคลิปรอบ 2 แจงเหตุผลข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ดันสู่การเจรจาสันติภาพเหตุใช้คำว่า “Rudingan Damai” แทนคำว่า “Pembicaraan” ที่แปลว่าการพูดคุย ร่ายอดีตย้ำปัญหาเกิดจาก "นักล่าอาณานิคม" แต่ขอให้ “รัฐบาลไทย” ทำตามข้อเรียกร้อง

บุคคลที่อ้างตัวเป็นสมาชิกขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN) ได้แถลงผ่านคลิปเผยแพร่ในเว็บไซต์ youtube ระบุวันเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เนื้อหาหลักเป็นการอธิบายเหตุผลของข้อเรียกร้อง 5 ข้อที่ นายฮัสซัน ตอยิบ กับ นายอับดุลการิม คาลิบ สองแกนนำบีอาร์เอ็น เคยแถลงผ่านเว็บไซต์ youtube ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ก่อนวันนัดพูดคุยสันติภาพครั้งที่ 2 ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนฝ่ายขบวนการบีอาร์เอ็นในวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา

โดยผู้ที่ออกมาแถลงระบุว่าชื่อ ฮัจญี อาดัม มูฮำหมัด นูร (Hj. Adam Muhammad Nur) เป็นตัวแทนคณะพูดคุยเจรจาและตัวแทนขบวนการบีอาร์เอ็น ความยาว 6.05 นาที ใช้ชื่อหัวข้อ “penjelasan 5 tuntutan awal : BRN 29.04.2013” แปลเป็นไทยว่า "คำอธิบาย 5 ข้อเรียกร้องเบื้องต้นของบีอาร์เอ็น เมื่อ 29 เมษายน 2556" (ลิงค์ http://www.youtube.com/watch?v=x6r5WxFlBlY)

แม้ว่า ทั้งฉากหลังและรูปแบบการบันทึกคลิปวีดีโอนี้ มีคล้ายคลึงกับคลิปวีดีโอที่บันทึกคำแถลงของ นายฮัสซัน ตอยิบ กับ นายอับดุลการิม แต่หากพิจารณาถ้อยคำที่ใช้แล้ว พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างทั้ง 2 คลิป โดยคลิปแรกนายฮัสซัน ตอยิบ กับ นายอับดุลการิม ใช้คำว่า “Pembicaraan” แปลว่าการพูดคุย แต่คลิปล่าสุด ฮัจญี อาดัม มูฮำหมัด นูร ใช้คำว่า “Rudingan Damai” แปลว่า การเจรจาสันติภาพ

แม้เนื้อหาของคำแถลงยังคงเรียกประเทศไทยว่า "นักล่าอาณานิคมสยาม" ในช่วงแรก พร้อมกับบรรยายถึงการกดขี่ข่มเหงที่กระทำต่อประชาชนมลายูมสุลิมปาตานีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ในช่วงหลังที่มีการอธิบายเหตุผลของข้อเรียกร้อง 5 ข้อ มีการเรียกฝ่ายไทยว่า “รัฐบาลไทย”

สำหรับเนื้อโดยละเอียด ถอดความเป็นภาษาไทยได้ดังนี้

“ขอความสันติจงมีแด่ท่าน

ข้าพเจ้าฮัจญี อาดัม มูฮัมหมัดนูร ในฐานะตัวแทนขององค์กรแนวรวมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี บีอาร์เอ็น

ในการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไทยเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานั้น

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ปาตานี ณ ปัจจุบันนี้ก็คือ การลุกขึ้นมาของประชาชน ภายหลังจากที่ประชาชนต้องตกอยู่ภายใต้การกดขี่และข่มเหงมานานนับร้อยปี

การเข่นฆ่ากันได้เกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกระหัวระแหง โดยไร้ซึ่งผู้คอยให้ความดูแล มีจำนวนไม่น้อยที่ชาวมลายูปาตานีถูกประทุษร้ายถึงชีวิตโดยที่ไม่มีแม้กระทั่งหลุมฝั่งศพ

ในด้านการศึกษา นักล่าอาณานิคมสยามได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาแบบมลายูไปเป็นระบบแบบสยาม ซึ่งหนุ่มสาวมลายูจำนวนมิน้อยที่ต้องสูญเสียอัตลักษณ์แห่งตัวตนไป

ในด้านเศรษฐกิจ แผ่นดินนั้นอุดมสมบูรณ์ แต่ประชาชนอยู่ในภาวะยากจน จนทำให้หนุ่มสาวปาตานีนับแสนจำเป็นต้องเร่ร่อนออกตามหาปัจจัยยังชีพสู่ประเทศมาเลเซียและที่อื่นๆ

ด้วยเหตุนี้ ขบวนการปลดปล่อยปาตานี(บีอาร์เอ็น)จากการยึดครองของสยามก็ได้กำเนิดขึ้น  เพราะฉะนั้นเราพร้อมเสียสละเลือดเนื้อและทรัพย์สิน ในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อได้รับอิสรภาพของปาตานีจากการยึดครองของสยาม

 

ดังนั้น เพื่อให้การเจรจาสันติภาพดำเนินการได้อย่างราบรื่น เราขอเสนอข้อเรียกร้องเบื้องต้น 5 ข้อ

1.การเจรจาในครั้งนี้ ถือเป็นการเจรจาระหว่างนักต่อสู้ปาตานี ที่นำโดยบีอาร์เอ็นกับรัฐบาลไทย เนื่องจาก

a. บีอาร์เอ็น เป็นองค์กรปลดปล่อย ซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมลายูปาตานี

b. บีอาร์เอ็นคือผู้ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาวปาตานี

c. บีอาร์เอ็นคือผู้ทำหน้าที่และนำพันธกิจของชาวมลายูปาตานี

 

2.บีอาร์เอ็นเห็นพ้องต้องกันที่จะให้มาเลเซียเป็นคนกลาง (mediatur) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงในการเจรจาครั้งนี้

a. เพื่อให้การเจรจาครั้งนี้สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและบรรลุตามเป้าหมาย

b. เพื่อให้การเจรจาครั้งนี้ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากสังคมมลายูปาตานีและประชาคมโลก

c. เพื่อให้มีผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่แผ่นดินปาตานี

 

3. ตลอดช่วงการเจรจา ต้องมีตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน องค์กรโอไอซีและเอ็นจีโอต่างๆ เป็นพยาน เนื่องจาก

a. ในการตกลงระหว่างบีอาร์เอ็นกับรัฐไทย จะต้องมีสักขีพยานจากสังคมระหว่างประเทศ และตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ที่ทำงานในด้านสิทธิมนุษยชนที่ต้องการเห็นสันติภาพและความมั่นคง

b. เพื่อให้การเจรจาในครั้งนี้มีหลักประกันที่แน่นอนสำหรับทั้งสองฝ่าย

 

4. รัฐบาลไทยต้องยอมรับว่าชาวมลายูปาตานีย่อมมีสิทธิความเป็นเจ้าของเหนือดินแดนปาตานีแห่งนี้ เพราะว่า

a. รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งที่ดินแดนปาตานีแห่งนี้ คือการที่สิทธิความเป็นเจ้าของของชาวมลายูปาตานีถูกปล้นไป

b. ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง

c. ปัญหาด้านสิทธิทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม และอื่น

 

5. ฝ่ายบีอาร์เอ็นขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทำการปล่อยตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาตานีทั้งหมด และให้ยกเลิกหมายจับทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

วิกฤติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ปาตานี เพราะมีระบบการปกครองแบบอาณานิคมสยามบนแผ่นดินปาตานี หากว่าไม่มีนักล่าอาณานิคมก็คงจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น

ผิดด้วยหรือที่ชาวมลายูปาตานีลุกขึ้นมาปกป้องจากการคุกคามของสยาม

ขอบคุณครับ

 

........................

รวบรวมลิงค์ แถลงการณ์ BRN ทั้งสองครั้ง

ลิงค์คลิปแรก ที่เผยแพร่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 โดย Abdulloh Muhammad

http://www.youtube.com/watch?v=3XzxHyvRu1U

บทแปลเนื้อหาคลิปเป็นภาษาไทย โดย นายฮาร่า ชินทาโร่  

http://www.deepsouthwatch.org/node/4197

 

 

ลิงค์คลิปที่สอง ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 โดย Flyer Cryer

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x6r5WxFlBlY

บทแปลเนื้อหาคลิปเป็นภาษาไทย โดย นายฮาร่า ชินทาโร่  http://www.deepsouthwatch.org/node/4301

บทแปลเนื้อหาคลิป โดยนายอับดุลเลาะห์ วันอะฮ์หมัด กลุ่ม Awan Book

http://www.deepsouthwatch.org/node/4300

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net