BRN

ฮาร่า ชินทาโร่ ‘ผู้เชี่ยวชาญภาษามลายู’ แปลเอกสาร BRN ระบุ การเจรจายุคใหม่กับไทยภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตย จำเป็นต้อง “ถอยหลังคนละก้าว” เพื่อทบทวนการเจรจาสันติภาพที่ผ่านมา แม้จริงจัง แต่อุปสรรคยังมากมายและถูกมองข้ามตลอด รัฐบาลประชาธิปไตยเป็นพลวัตสำคัญ แต่ยังหวั่นบางหน่วยงานรัฐ ดำเนินคดีนักกิจกรรมทำลายบรรยากาศพูดคุย ทั้งที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยความสำเร็จ ขอ 3 ข้อ เปิดทางสันติภาพปาตานี ‘ออกกฎหมายรองรับกระบวนการสันติภาพ - ตั้งคณะ กมธ.ถาวร – พร้อมพูดคุยที่ปัญหารากเหง้า’
2024-02-09 14:35
แถลงผลการพูดคุยสันติสุขครั้งที่ 7 ฝ่ายไทยและ BRN เห็นชอบ 3 หลักการแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสันติสุขแบบองค์รวม(JCPP) มุ่งการลดความรุนแรง การปรึกษาหารือกับประชาชน และการแสวงหาทางออกทางการเมือง พร้อมนัดคุยรายละเอียดในคณะเทคนิคอีก 2 ครั้ง เตรียมสร้างบรรยากาศสันติสุขในช่วงเดือนรอมฎอนถึงสงกรานต์ พร้อมดึงกลุ่มอื่นๆ เข้ามาร่วมพูดคุย – พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
2024-02-08 13:31
ชมรม K3P ชวนติดตามเจรจาสันติภาพไทย-BRN 6-7 กุมภาพันธ์นี้ พร้อมจับตาข้อตกลงตามกรอบ JCPP การลดการใช้ความรุนแรงของทั้งสองฝ่าย แนวทางแก้ไขทางการเมือง และ การปรึกษาหารือกับประชาชน แนะภาคประชาสังคมเป็นผู้ควบคุมกระบวนการปรึกษาหารือกับประชาชน คู่โดยกรณีทั้งสองฝ่ายควรเตรียมพื้นที่ที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการปรึกษาหารือกับประชาชนจริง ๆ ด้าน กอ.รมน.ภาค 4 เสนอแผนรอมฏอนสันติสุข-สงกรานต์ ต้องหารือกลไกการปรึกษาหารือสาธารณะร่วมกัน โต๊ะพูดคุยวันแรกหัวหน้าคณะพูดคุย BRN นำทีมสวมชุดมลายูหารือกับฝ่ายไทย
2024-02-06 17:41
รองประธาน กมธ.สันติภาพ เผยเตรียมเชิญผู้แทน BRN เข้าร่วมประชุม หลังจากฟังคณะพูดคุยฝ่ายไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว หวังสร้างหลักประกันที่ปลอดภัย ให้เข้ามาหาทางออกร่วมกัน ผ่านกลไกสภาผู้แทนราษฎรเป็นพื้นที่ฟังเสียงที่แตกต่างที่ต้องเปิดกว้างและขยายออก อันจะมีส่วนสนับสนุนกระบวนการสันติภาพที่ทุกคนจับตามอง พร้อมขยายเวลาศึกษาเพิ่มอีก 3 เดือน เริ่มลงพื้นที่ครั้งแรกต้นปีหน้า ด้านเครือข่ายผู้นำศาสนา เสนอ 52 ข้อต่อทุกฝ่าย ชี้กระบวนการสันติควรตามมาตรฐานสากล
2023-12-24 16:15
กมธ.สันติภาพ คือ วาระการมีส่วนร่วมของประชาชน การปรึกษาหารือสาธารณะ วาระสำคัญของการสร้างสันติภาพ ที่ครอบคลุม ปชช.ทุกกลุ่ม เพราะการพูดคุยคือจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา โครงการ IP3 วาดหวังประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพอย่างแท้จริง เปิดข้อเสนอ-ข้อกังวลจากวงปรึกษาหารือประชาชน จะเอาอย่างไรกับกระบวนการสันติภาพ
2023-11-16 14:51
สมัชชาประชาสังคมฯ ออกแถลงการณ์วันสันติภาพสากล 2566 ชี้รัฐไม่มีความชัดเจนต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งในชายแดนใต้/ปาตานี การละเมิดสิทธิยังมี การเลือกปฏิบัติยังคงอยู่ รัฐยังมองผิดแค่คิดว่าแก้จนได้ก็สงบแล้ว แต่ยังคงใช้การทหารนำการเมือง ความหวังสันติภาพยังเลือนราง เพราะรัฐไม่ตระหนักถึงเจตนารมณ์ของประชาชน จึงขอเรียกร้อง 4 ข้อ ขอความชัดเจนต่อการเจรจาสันติภาพ ขอรัฐสภามีบทบาทร่วม ขอฝ่าย BRN แสดงเจตจำนงถึงสันติภาพเชิงบวก และขอทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบจากกระบวนการสันติภาพที่ไม่ต่อเนื่อง
2023-09-21 18:22
ตูแวดานียา ตูแวแมแง ผู้อำนวยการสำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR)  ถอดรหัสปฏิบัติการแขวนป้ายผ้า พ่นสีสเปรย์ “สันติภาพที่ยั่งยืน มีอยู่จริงไหม?” ชี้ BRN ต้องการสื่อสารยังรัฐบาลใหม่จากพรรคเพื่อไทย แนะสานต่อการพูดคุย ทำตามเจตนารมณ์ของชุมชนปาตานีภายใต้รัฐเดี่ยว ชี้ความสำเร็จขึ้นกับเจตจำนงทางการเมืองของเพื่อไทย และอาจล้างมลทิน “เหตุการณ์ตากใบ” ให้อดีตนายกฯทักษิณได้
2023-08-25 02:08
ตูแวดานียา ตูแวแมแง จากสำนักปาตานีรายาฯ เตือนว่าการฟ้องนักศึกษาอาจเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่ทำลายบรรยากาศสันติภาพ/สันติสุข ถามทำไมเลือกดำเนินคดีกับนักศึกษาทั้งที่งานวิชาการหลายที่ใช้คำถามเดียวกัน หวังสกัดพรรคก้าวไกลหรือไม่ เพราะปัญญาชนเริ่มเชื่อมั่นสันติวิธีจึงกล้าพูด แต่ กอ.รมน.กลับมองเป็นศัตรู แค่จัดเวทียังไม่ถึงขั้นการปรึกษาหารือสาธารณะ (Public Consultation) ก็รับฟังเสียงนักศึกษาไม่ได้แล้ว เชื่อว่ายิ่งผลักคนหนุ่มสาว BRN จะยิ่งได้ประโยชน์ เพราะประตูสันติวิธีรัฐทำลายเสียเอง
2023-07-03 18:45

Pages