Skip to main content
sharethis

สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย นำโดย 'เนติวิทย์' เตรียมร่อนจดหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ระบุยังมีอย่างน้อย 60 รร.ยังไม่ปฏิบัติคำสั่งใหม่เรื่องทรงผม

27 พ.ค. 56 - สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึกให้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กระทรวงศึกษาธิการในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00 น. เพื่อยื่นผลสำรวจโรงเรียนมัธยมที่ยังบังคับไว้ทรงผมนักเรียนแบบเก่า หลังจากที่เมื่อกลางเดือนพ.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้แก้ไขกฎระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน โดยระบุให้นักเรียนชายสามารถไว้ทรงผมรองทรงได้ และให้นักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ 
 
ในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวระบุว่า จากการสำรวจทางออนไลน์บางส่วน พบว่ายังมีอย่างน้อย 60 โรงเรียนที่ยังบังคับให้นักเรียนไว้ทรงผมตามแบบเก่า โดยสมาพันธ์เห็นว่า "กฎระเบียบทรงผมนั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนและละเมิดในเสรีภาพของบุคคลนั้น ประเทศที่มีอารยะแล้วย่อมไม่มีกฎระเบียบมากำหนดในเรื่องร่างกายแต่อย่างใด โดยเห็นพลเมืองมีวุฒิภาวะ มีความเป็นมนุษย์เสมอกัน" จึงต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการชี้แจง และดำเนินการกับโรงเรียนที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของกระทรวงศึกษาอย่างเร็วที่สุด 
 
0000
 
สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
 
เรียน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
และนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
เรื่อง ขอให้มีการบังคับใช้กฎระเบียบทรงผมใหม่ทั่วประเทศ
สิ่งที่แนบมา รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบทรงผมใหม่
     
 
สืบเนื่องจากที่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ และนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกคำสั่งเรื่องทรงผมของนักเรียนให้ยึดตามกฎระเบียบ พ.ศ. ๒๕๑๘  ทั้งยังให้โรงเรียนต้องปฏิบัติตามกฎของกระทรวงโดยไม่ให้ขัดแย้งกับทางกระทรวง และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญและนับได้ว่าเป็นบุคคลที่มีหัวคิดในทางด้านสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และความมีเหตุมีผล กระนั้นก็ตาม มีโรงเรียนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎที่ทางกระทรวงศึกษาธิการบัญญัติไว้ 
    
กฎระเบียบทรงผมนั้นเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนและละเมิดในเสรีภาพของบุคคลนั้น ประเทศที่มีอารยะแล้วย่อมไม่มีกฎระเบียบมากำหนดในเรื่องร่างกายแต่อย่างใด โดยเห็นพลเมืองมีวุฒิภาวะ มีความเป็นมนุษย์เสมอกัน หากประเทศไทยกฎระเบียบดังกล่าวเป็นมรดกมาตั้งแต่สมัย สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งเป็นเผด็จการที่โหดเหี้ยม และปิดปากประชาชนอย่างเลวร้ายที่สุดคนหนึ่ง หลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นที่ชัดแจ้งแล้ว ตกค้างมากกว่าห้าทศวรรษจนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของบุคคลที่มีความสามารถ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีเหตุผล และต้องการปรับปรุงระบบการศึกษาให้เข้ากับสังคมร่วมสมัยได้ทำการแก้ไขกฏระเบียบดังกล่าว หากโรงเรียนจำนวนไม่น้อยยังไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจน และยังละเมิดกฎที่ออกใหม่ดังกล่าว โดยข้ออ้างสารพัด จะทำประชาพิจารณ์ก่อน คำสั่งกระทรวงยังไม่ถึง เป็นต้น ทั้งที่ทางกระทรวงระบุอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องไม่ขัดกับทางกระทรวง และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา นอกจากนั้นยังมีข่าวเผยแพร่ทั่วประเทศ แสดงว่าโรงเรียนเหล่านั้นไม่ตามข่าวสาร และหาข้ออ้างที่ไม่มีเหตุผล โรงเรียนต้องสอนให้เรารู้จักคิดมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์และคิดวิพากษ์ ถ้าหากโรงเรียนยังคงไม่สนใจใยดีต่อสิทธิมนุษยชน การวิพากษ์วิจารณ์และการปรับปรุงตัวให้เข้าสังคมร่วมสมัย โรงเรียนก็ไม่ต่างจากสถานที่เลี้ยงปศุสัตว์ จะหาความคิดสร้างสรรค์บังเกิดในเมืองไทยแล้วย่อมไม่ได้เลย 
    
ทางสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย ได้ทำการสำรวจออนไลน์จากนักเรียนว่ามีโรงเรียนใดบ้างที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกมา โดยร่วมกับทางเพจสหายเดียร์ และเพจองค์กรต่อต้านทรงผมนักเรียนไทยแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๑๐๑ โรงเรียน และเชื่อว่ามีโรงเรียนมากกว่านี้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
   
ทางเราขออย่าให้ท่านได้มองข้ามความสำคัญในเรื่องนี้ ทรงผมเป็นส่วนประกอบของร่างกาย และการกดบังคับไม่ได้ช่วยในการคิดสร้างสรรค์ (ถ้าหากเห็นว่ามีหรือไม่ ก็ไม่ช่วยให้คิดสร้างสรรค์ได้ สิ่งที่มีน้ำหนักที่สุดคือ ยกเลิกไป หากเพราะอะไรโรงเรียนต่างๆจึงยังคงบังคับใช้อย่างเดิมอยู่เล่า) โดยถ้าสืบไปถึงที่มาของกฎดังกล่าวก็มาจากมรดกยุคเผด็จการ นี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ การคิดวิพากษ์วิจารณ์จะมีไม่ได้เลยถ้าสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มีเหตุผลมีน้ำหนักให้ยกเลิกแต่ก็ยังคงอยู่ต่อไปอย่างไม่ละอาย และไร้เหตุผล 
   
ทางพวกเรา ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงกับโรงเรียนเหล่านี้ และดำเนินการอย่างเร็วที่สุด 
 
เรียนมาด้วยความเคารพในความยุติธรรมและเสรีภาพ
 
สมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทย
เพจ สหายเดียร์
องค์กรต่อต้านทรงผมนักเรียนไทยแห่งประเทศไทย
กลุ่มต่อต้านวิชา IS แห่งประเทศไทย (หรือ กลุ่มต่อต้านระบบการศึกษาไทย)
กลุ่มปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่ออนาคตเด็กไทยที่ดีกว่า 
 
 
 
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่บังคับใช้กฏระเบียบทรงผมใหม่ของทางกระทรวง
โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนคณฑีพิทยาคม จังหวัดแพงเพชร
โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิกสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
โรงเรียนดำรงราษสงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสระแก้ว.จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนทุ่งสง จังหวัดครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดห้วยไผ่ จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยครับ จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
โรงเรียนวิมลวิทยานุกูล จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนทิวไผ่งาม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนแย้มจาดวิชานุสรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง
โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบดินทรเดชา จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง
โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา
โรงเรียนสารวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนแม่พริกวิทยา จังหวัดลำปาง
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวลำภู
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนไชยาวิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนบ้านกอก จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนเขาทรายทัยคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ จังหวัดตาก
โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านทองมงคล  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนวัฒนศึกษา จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย๒ จังหวัดสงขลา
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนสังขะ จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ จังหวัดมีนบุรี
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ยะลา จังหวัดยะลา
โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net