Skip to main content
sharethis
ชาวบ้านลุ่มน้ำบางปะกง ยื่นศาลปกครองฟ้องเพิกถอนใบอนุญาตท่าเทียบเรือและใบอนุญาตก่อสร้างฯ โครงการท่าเรือใหญ่บนพื้นที่ชุ่มน้ำชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ทำ EIA-EHIA ไร้การมีส่วนร่วม
 
 
29 ต.ค.56 เวลา 10.30 น. ณ ศาลปกครองระยอง ชาวบ้านลุ่มน้ำบางปะกงนำโดยกลุ่มสมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน ยื่นฟ้องผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ต่อศาลปกครองระยอง ต่อศาลปกครองระยอง ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ และใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร โครงการท่าเรือกลางลำน้ำบางปะกง ของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด ในพื้นที่ ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
 
โครงการฯ ดังกล่าว ตั้งอยู่ลึกเข้ามาจากปากแม่น้ำประมาณ 37 กิโลเมตร เนื้อที่โครงการยาวตามลำน้ำ ประมาณ 1,300 เมตร ประกอบไปด้วย ท่าเรือจำนวน 6 ท่า เนื้อที่รวม 5,642 ตารางเมตรและอาคารโกดัง คลังสินค้า และโรงงาน อาคารคัดคุณภาพสินค้า โรงงานแปรรูปสินค้า โรงงานซ่อมบำรุง บ้านพักรับรอง อาคารสำนักงาน อาคารบ้านพักพนักงาน รวม 35 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 366,526 ตารางเมตร ได้ใบอนุญาตขุดดินถมดิน ใบอนุญาตก่อสร้างโกดัง/โรงงาน และใบอนุญาตก่อสร่างท่าเรือ 6 ท่าไปแล้ว โดยที่ชุมชนไม่ได้รู้เรื่องและไม่ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจใดๆ
 
 
ทั้งนี้ รายละเอียดคำฟ้อง มีประเด็นที่สำคัญดังนี้ 1.การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 2 ซึ่งมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด ไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มาประกอบการพิจารณาก่อนออกใบอนุญาตแต่กลับไม่ดำเนินการดังกล่าว และมีการออกใบอนุญาตให้บริษัทฯ จึงถือว่าการออกใบอนุญาตดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
2.การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 2 ออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินโครงการขนาดใหญ่บนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ โดยมิได้นำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนี้มาพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำหรือท่าเรือ ให้แก่บริษัทฯ แต่อย่างใด การออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
3.การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 2 ได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินการสร้างโครงการขนาดใหญ่ โดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิในการมีส่วนร่วมของผู้ฟ้องคดีตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา57 มาตรา 66 มาตรา 67 และมาตรา 290 ได้รับรองและคุ้มครองไว้ จึงส่งผลให้ใบอนุญาตทั้งหมดเป็นใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอน 1.ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำเพื่อสร้างท่าเทียบเรือ เลขที่ 1/2555-6/2555 รวม 6 ฉบับ 2.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (พิเศษ) ท่าจอดเรือ ของบริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด เลขที่ 1/2556 - 6/2556 รวม 6 ฉบับ และ 3.ใบอนุญาตก่อสร้างและการต่ออายุใบอนุญาตอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ของ บริษัท อิสเทริ์น ที พี เค แค็ปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นอาคารโกดัง คลังสินค้า โรงงาน บ้านพักรับรอง บ้านพักพนักงาน และสำนักงาน รวม 35 ฉบับ
 
อีกทั้ง ได้มีการยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อขอให้ศาลได้โปรดมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตทุกฉบับ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ระงับการอนุญาต ต่อใบอนุญาต หรือยุติการดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการก่อสร้างท่าเทียบเรือทั้ง 6 ท่า และอาคารโกดัง คลังสินค้า และโรงงาน ทั้ง 35 อาคาร ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนศาล มีคำพิพากษา เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้ง 16 ชุมชน และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะต่อไป

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net