สมัชชาคนจนจี้พรรคการเมืองทำสัตยาบันปฏิรูปประเทศหลังเลือกตั้ง

สมัชชาคนจนเรียกร้องทุกพรรคการเมืองลงสนามเลือกตั้ง ทำสัตยาบันร่วมปฏิรูปประเทศไทยหลังเลือกตั้ง

17 ธ.ค.2556 สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์เรียกร้องทุกพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงเลือกตั้ง และประกาศสัตยาบันร่วมกันที่จะเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยหลังเลือกตั้ง 2 ก.พ.2557

 

แถลงการณ์สมัชชาคนจน
เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย พรรคการเมืองต้องให้สัตยาบัน

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 3 บัญญัติไว้ว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  แต่ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556 จึงทำให้การทำงานของสภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลง จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่และมีการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

สมัชชาคนจน เห็นว่าการเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ปวงชนชาวไทยได้ใช้สิทธิในการคัดเลือกตัวแทนของตนอันเป็นวิถีทางปฏิบัติโดยพื้นฐานทั่วไปของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นการกระทำการใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งจึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อหลักการประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง และพรรคการเมืองควรจะต้องส่งผู้แทนลงรับสมัครการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่พรรคการเมืองนั้นมีเจตนาไม่ยอมรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือฝักใฝ่การปกครองในระบอบอื่นๆ ที่มิใช่ประชาธิปไตย

ในขณะเดียวกันยังมีบุคคลหลายฝ่ายไม่เชื่อว่าหลังการเลือกตั้งจะมีการปฏิรูปประเทศไทยเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่ไว้ใจพรรคการเมือง สมัชชาคนจนจึงขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองประกาศสัตยาบันร่วมกันว่าจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคม หลังสิ้นสุดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งของสังคมไทยต่อไป

สมานฉันท์
สมัชชาคนจน
17 ธันวาคม 2556
 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์