สรุปยอดผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลรวม 3 วัน 161 ราย ศปถ.กำชับจังหวัดเน้นตั้งจุดตรวจ-สกัด

30 ธ.ค. 2556 ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธ.ค. 56 เกิดอุบัติเหตุ 456 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 75 ราย ผู้บาดเจ็บ 503 คน รวม 3 วัน (วันที่ 27-29 ธ.ค. 56) เกิดอุบัติเหตุ 1,322 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 161 ราย ผู้บาดเจ็บ 1,390 คน จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 3 วัน รวม 2 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ และสมุทรสงคราม สั่งการจังหวัดดูแลการจราจรบนถนนในเมือง เส้นทางสายรอง โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่จัดงานรื่นเริงเป็นหลัก พร้อมกำชับกวดขันรถจักรยานยนต์และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสาร เน้นตรวจจับการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว
 
นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รวมรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่สามของการรณรงค์ “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” เกิดอุบัติเหตุ 456 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 513 ครั้ง) ลดลง 57 ครั้ง ร้อยละ 11.11 ผู้เสียชีวิต 75 ราย (ปีใหม่ 2556 เสียชีวิต 77 ราย) ลดลง 2 ราย ร้อยละ 2.60 ผู้บาดเจ็บ 503 คน (ปีใหม่ 2556 บาดเจ็บ 536 คน) ลดลง 33 คน ร้อยละ 6.16 
 
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 39.47 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 30.26 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.48 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 19.55 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 60.09 บนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 39.69 ถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 33.55 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 28.51 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 60.56 
 
ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,261 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,009 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 650,098 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 100,181 ราย โดยมีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่มากที่สุด 30,479 ราย รองลงมา ไม่สวมหมวกนิรภัย 27,762 ราย สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (18 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (9 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา  (29 คน)
 
สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 3 วัน (วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2556) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,322 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 1,321 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง ร้อยละ 0.08 ผู้เสียชีวิตรวม 161 ราย (ปีใหม่ 2556 เสียชีวิต 147 ราย) เพิ่มขึ้น 14 ราย ร้อยละ 9.52 ผู้บาดเจ็บรวม 1,390 คน (ปีใหม่ 2556 บาดเจ็บ 1,361 คน) เพิ่มขึ้น 29 คน ร้อยละ 2.13 จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 3 วัน รวม 2 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ และสมุทรสงคราม จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 3 วัน รวม 21 จังหวัด จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วง 3 วัน รวม 4 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 51 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 12 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 62 คน
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางถึงภูมิลำเนาและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงมีการเฉลิมฉลองกันแล้ว ศปถ.จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการอำนวยการจราจรและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการคุมเข้มรถจักรยานยนต์และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสาร เข้มงวดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยแรงงานที่มีสถิติการบาดเจ็บและการเสียชีวิตสูง รวมถึงการกวดขันการขับเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัย
 
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)  เน้นย้ำให้จังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่เน้นหนักการจัดตั้งจุดตรวจบนถนนสายรองทั้งถนนเส้นทางเข้าออกตัวเมือง เส้นทางบริเวณแหล่งท่องเที่ยว บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ควบคุมการขับเร็ว เมาแล้วขับและไม่สวมหมวกนิรภัย ควบคู่กับการสนธิกำลังจัดตั้งจุดสกัดประจำชุมชน หมู่บ้าน โดยเฉพาะในคืนวันที่ 30 – 31 ธ.ค. 56 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยควบคุมมิให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารรถ สำหรับจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กวดขันการใช้รถจักรยานยนต์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้น
 
นายพรหมมินทร์  กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ประธานศูนย์ข้อมูลการสื่อสารเพื่อความปลอดภัย (ศสป.) ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันที่ 30- 31 ธันวาคมนี้ เป็นช่วงของการเฉลิมฉลองปีใหม่ ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง  เนื่องจากใกล้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลายคนมีการดื่มติดต่อมาหลายวัน ทำให้มีการสะสมปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเพิ่มขึ้นสูง  ส่งผลให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติสูง  ควรควบคุมอย่างเข้มงวด  และขอความร่วมมืองดเหล้าในงานเลี้ยง โดยเลี่ยงไปดื่มเครื่องดื่มอย่างอื่นทดแทน  ตลอดจนขอความร่วมมือร้านอาหารงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้มารับบริการ  ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและท้องถิ่นต้องเพิ่มจุดตรวจ จุดสกัดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น เพื่อสกัดกั้นผู้ที่ดื่มแล้วขับไปสร้างความเสี่ยงตายที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนน
 
นายพรหมมินทร์  กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการองค์กร งานรื่นเริง ฉลองปีใหม่ด้วยการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เน้น “ ดื่มไม่ขับ”  จึงขอแนะให้เปลี่ยนไปร่วมกิจกรรมความดีในวันสิ้นปีแทนการเฉลิมฉลองด้วยการดื่มแอลกอฮอล์   คือ สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี... ชีวิตดี  เพื่อลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุ และความชั่วร้าย เป็นการทำบุญให้กับชีวิต เป็นทางเลือกที่ดีในการใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แทนการสังสรรค์ เคาท์ดาวน์ ดื่มเหล้า เหมือนที่นิยมทำกันมา และให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คนไทย
 
การ “สวดมนต์ข้ามปี” เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส ) เป็นการส่งท้ายปีเก่าและเริ่มก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความเป็นมงคลของชีวิต สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และจังหวัดตัวแทน 4  ภาค ได้แก่  ภาคเหนือ จ.พะเยา (วัดติโลกอาราม), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น (พระมาหาธาตุแก่นนคร), ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา (วัดโสธรวรารามมวรวิหาร) และภาคใต้ จ.สงขลา (วัดถาวรวราราม) รวมถึงวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท