ชาวนากว่าสองหมื่นรายจ่อฟ้องรัฐบาลโครงการจำนำข้าว

สภาทนายความจ่อฟ้องรัฐบาลโครงการรับจำนำข้าวให้ชาวนากว่าสองหมื่นราย 'วราเทพ' วอน กกต.พิจารณาอนุมัติเงิน 2 หมื่นล้านบาท ช่วยชาวนา พาณิชย์ลงนามขายข้าว G to G จีน 4 แสนตัน มี.ค.นี้-ธ.ก.ส.จ่ายเงินชาวนาสัปดาห์หน้า
 
 
28 ก.พ. 2557 สำนักข่าวไทยรายงานว่านายสุนทร พยัคฆ์ อุปนายกสภาทนายความ เปิดเผยว่า ตามที่สภาทนายความได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของชาวนาทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประชุมสภาทนายความมีมติให้ฟ้องนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายข้าว กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีหรือจำเลยฐานละเมิดทางปกครอง ต่อศาลปกครองทั่วประเทศ  โดยมีชาวนาเป็นผู้ฟ้องคดีหรือโจทก์กว่า 24,000 คน จำนวนทุนทรัพย์นับแสนล้านบาท โดย กปปส.นำเงินมาช่วยเหลือค่าธรรมเนียมศาลจำนวน 25 ล้านบาท
 
สำหรับในทางปฏิบัติ สภาทนายความให้ประธานสภาทนายความแต่ละจังหวัด มารับคำฟ้องกลาง คือฟ้องเหมือนกันทั่วประเทศ แล้วนำไปยื่นฟ้องได้ทันที นอกจากนี้ สภาทนายความเห็นว่า ในส่วนของรัฐไม่ออกใบประทวนให้ชาวนา เป็นการผิดสัญญา สภาทนายความจึงมีมติให้เตรียมฟ้องคดีแพ่ง เรื่องผิดสัญญา อีกส่วนหนึ่งโดยมีทนายความ 40 คนไปดำเนินคดี ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะตกเป็นจำเลยทั้งหมด และคงให้สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้แก้ต่างคดีทั้งทางแพ่งและทางปกครอง
 
ส่วนกรณีมีชาวนาไปร้องเรียนต่อสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำเนินคดีกับรัฐบาล มีประเด็นปัญหาว่า เมื่ออัยการรับเรื่องไว้ จะขัดกับอำนาจหน้าที่ซึ่งอัยการมีหน้าที่ว่าความและแก้ต่างดำเนินคดีแพ่ง อาญา และปกครองแทนรัฐบาลหรือไม่ นายปรเมศร์ อินทรชุมนุม เลขานุการอัยการสูงสุด กล่าวว่า อัยการยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกด้วย โดยมีสำนักงานอัยการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือ สคช. ทำหน้าที่ส่วนนี้อยู่ทั่วประเทศและมีทนายความอาสารับว่าความให้ ตอนนี้ก็รับเรื่องจากชาวนาไว้"
 
'วราเทพ' วอน กกต.พิจารณาอนุมัติเงิน 2 หมื่นล้านบาท ช่วยชาวนา
 
มติชนออนไลน์รายงานว่าที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายวราเทพ รัตนากร ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงความคืบหน้าการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวให้เกษตรกรชาวนาว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 เป็นวันสิ้นสุดโครงการ สำหรับชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินค่ารับจำนำข้าวนั้น รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องการหาเงินทุนหมุนเวียนระหว่างการรอเงินระบายข้าวมาจ่ายให้กับชาวนา สำหรับกรณีชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวในฤดูกาล 55/56 จำนวน 3,900 กว่าราย ในพื้นที่ 5 จังหวัด คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 712 ล้านบาท ขณะนี้ ครม.มีมติให้ใช้งบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และ กกต.ได้ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติเงินจำนวนนี้แล้ว แต่ขณะนี้ กกต.ยังไม่ได้ส่งมติของ กกต.มายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หาก กกต.ส่งมติดังกล่าวมา เมื่อได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการ จะสามารถจ่ายเงินค่าข้าวจำนวน 712 ล้านบาทได้ทันที ซึ่งหากได้รับเงินโดยรวดเร็ว ก็จะแก้ไขปัญหาชาวนาบางส่วนที่ออกมาร้องเรียนได้
 
นายวราเทพกล่าวว่า ส่วนชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 จำนวน 1.3 แสนล้านบาทนั้น รัฐบาลได้มีมาตรการเร่งระบายข้าวเพื่อนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนา แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้ชาวนาได้รับเงินพร้อมกันในเวลาเดียวกันทั้งหมด ทางออกขณะนี้คือจะมีการพิจารณาหาเงินทุนหมุนเวียน โดยกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้ แต่สิ่งที่จะเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อจัดหาแหล่งเงินกู้ขณะนี้คือการใช้งบกลางสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่จำเป็น ซึ่ง ครม.ได้มีมติอนุมัติเงินจำนวน 2 หมื่นล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จึงขอความเห็นชอบจาก กกต. ซึ่งขณะนี้ได้ส่งหนังสือความเห็นชอบไปยัง กกต.แล้ว ซึ่งต้องรอการพิจารณา กกต.ให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ ขอฝากไปยัง กกต.ได้กรุณาเห็นใจแก่ชาวนาที่กำลังรอเงินจากโครงการรับจำนำข้าวได้รับเงินทุนหมุนเวียนจำนวนหนึ่งมาใช้ในการหมุนเวียน หากพิจาณาโดยเร็วก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาวนา
 
"เงินงบกลางจำนวน 2 หมื่นล้านบาทนั้น หลังจากที่รัฐบาลระบายข้าวแล้ว ก็จะส่งคืนให้สำนักงบประมาณต่อไป ส่วนความเห็นที่มองว่าเงิน 2 หมื่นล้านบาท กับงบกลางที่เหลืออยู่จะส่งผลกระทบต่อการนำไปใช้ในกรณีอื่นหรือไม่นั้น ขอเรียนว่าขณะนี้มีเงินงบกลางเหลืออยู่ 70,000 ล้านบาท ซึ่งการนำเงิน 20,000 ล้านบาท มาใช้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ หากมีปัญหาที่จะต้องใช้เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จึงอยากฝาก กกต.ช่วยเร่งรัดในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนต่อไป" นายวราเทพกล่าว
 
พาณิชย์ลงนามขายข้าว G to G จีน 4 แสนตัน มี.ค.นี้-ธ.ก.ส.จ่ายเงินชาวนาสัปดาห์หน้า
 
ประชาชาติธุรกิจรายงานว่านายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการเร่งระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลว่า ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศได้ตกลงในเบื้องต้นที่จะลงนามในการขายข้าวให้กับรัฐบาลจีนงวดแรกจำนวน 400,000 ตันในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ โดยทางรัฐบาลจีนยอมรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่รัฐบาลไทยได้เสนอว่าหากประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่ สัญญาการซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนข้าวที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับรัฐบาลจีน
 
ส่วนการระบายข้าวในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) สามารถระบายในราคาตลาดได้อีก 110,000 ตัน และรวมการะบายข้าวในภาพรวมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มียอดระบายได้แล้วรวม 800,000 ตัน
 
รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า เงินจะทยอยเข้ามาตามการส่งมอบข้าว ซึ่งจะมีเงินทยอยได้รับการชำระเข้ามาเดือนละประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมนี้ จะมีเงินไหลเข้ามาจากการรับชำระค่าข้าวรวม 24,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมเข้ากับยืมงบกลางที่จะนำไปจ่ายค่ารับจำนำข้าวอีก จำนวน 20,000 ล้านบาท และเมื่อรวมกับอีก 712 ล้านบาท ที่จ่ายให้กับเกษตรกรจำนวน 3,900 รายในปีการผลิต 55/56  ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะอนุมัติอย่างเป็นทางการภายในช่วงเย็นวันนี้ หากรวมก็จะมีเม็ดเงินที่จ่ายให้กับชาวนาในเดือนมีนาคมนี้รวมถึงประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาท
 
จากนั้นจะส่งเรื่องให้กับสำนักงบประมาณดำเนินการจัดเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต่อไป โดยที่ธ.ก.ส.เตรียมการเอาไว้ในการจ่ายเงินเอาไว้แล้ว คาดว่าชาวนาจะได้รับเงินภายในสัปดาห์หน้า