คสช.ให้ทีวีภาคพื้นดินดิจิทัล-ผู้ให้บริการโครงข่ายรายงานตัว

 
24 พ.ค.2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกประกาศ ฉบับที่ 27/2557 ให้ทีวีภาคพื้นดินดิจิทัล ยกเว้นสถานีที่ถูกระงับไปตามประกาศ ฉบับ 15/2557 (ทีวีเคเบิลและวอยซ์ทีวี) ออกอากาศได้ โดยต้องไม่ละเมิดประกาศ ฉบับ 14/2557 เรื่องห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ไม่สัมภาษณ์บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มิได้ดำรงตำแหน่งราชการในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของข้าราชการและนักวิชาการ รวมทั้งอดีตผู้ปฏิบัติงานในศาลและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนองค์กรอิสระ) และประกาศ ฉบับที่ 18/2557 เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ (เช่น ไม่วิจารณ์ คสช.) กรณีมีการเผยแพร่ข่าวจาก คสช.ให้ลิงก์สัญญาณจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 
 
และเรียกผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล รวมถึงผู้ให้บริการโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน โครงข่ายดาวเทียม และโครงข่ายเคเบิล ที่ให้บริการระดับชาติ มารายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ในวันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.00 น.
 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 27/2557
เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล และสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต สัญญา หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ และเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงให้
 
1. ผู้ให้บริการโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ ออกอากาศได้ตามปกติ ผ่านทางระบบการใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน ระบบผ่านดาวเทียม และเคเบิล
 
(1) ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบอนาล็อก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
 
(2) ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ยกเว้นสถานีโทรทัศน์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
 
2. ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ได้รับอนุญาต ออกอากาศรายการได้ตามปกติ ผ่านทางโครงข่ายระบบผ่านดาวเทียมและเคเบิลแบบบอกรับสมาชิกเท่านั้น
 
3. การออกอากาศรายการประจำสถานี จะต้องงดเว้นการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารอันมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 และฉบับที่ 18/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
 
4. เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศ คำสั่ง ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ผู้บริการโทรทัศน์ข้างต้น ถ่ายทอดสัญญาณภาพ เสียง จากสถานีโทรทัศน์ของกองทัพบกโดยทันที
 
5. ให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล รวมถึงผู้ให้บริการโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน โครงข่ายดาวเทียม และโครงข่ายเคเบิล ที่ให้บริการระดับชาติ มารายงานตัว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เวลา 16.00 น.
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
-------------
ด้าน กสทช.ออกคำอธิบาย ประกาศ คสช. ฉบับที่ 27/2557 ดังนี้

1.ช่องรายการในระบบอะนาล็อก จำนวน 6 ช่อง (ช่อง 3/ ช่อง 5/ ช่อง 7/ ช่อง MCOT/ ช่อง NBT และช่อง TPBS ให้ออกอากาศได้ในโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน โครงข่าวดาวเทียม โครงข่ายเคเบิล (ที่ไม่บอกรับสมาชิก)

2.ช่องรายการในระบบดิจิตอล จำนวน 23 ช่องและช่องรายการที่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศได้ในโครงข่ายที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดิน โครงข่ายดาวเทียม โครงข่ายเคเบิล

3.ช่องรายการแบบบอกรับสมาชิก ให้ออกอากาศได้ในโครงข่ายดาวเทียม เคเบิลแบบบอกรับสมาชิกเท่านั้น

4. การออกอากาศรายการประจำสถานีจะต้องงดเว้นการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารที่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 14/2557 และฉบับที่ 18/2557 

5.เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศ คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ข้างต้นถ่ายทอดสัญญาณภาพ เสียง จากสถานีโทรทัศน์ของกองทัพบกโดยทันที

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์