Skip to main content
sharethis

นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม ชี้ปลัด สธ. ไม่เก็ตงานหลักประกันสุขภาพ-กองทุนสุขภาพตำบล ไม่เหมาะนั่ง รมว. ยันต้องให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วม ไม่ใช่อยู่ที่สธ.อย่างเดียว

28 ส.ค. 2557 นายวิจัย อัมราลิขิต นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี กล่าวว่า กองทุนสุขภาพตำบล เป็นหนึ่งในนโยบายภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควบคู่กับการรักษาพยาบาล โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เห็นได้จากผลการดำเนินนโยบายในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ส่วนกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือทักท้วงส่งมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ซึ่งลงนามโดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับข้อทักท้วงดังกล่าว และขอร่วมค้านปลัด สธ. 100% จะให้ไปขึ้นเวทีไหน ออกทีวีช่องไหนก็ไป ซึ่งไม่ทราบว่าท่านใช้หลักการใดที่จะดึงเงินก้อนนี้คืนกลับไปยัง สสจ.หรือ สธ. หรือเพราะเสียดายงบประมาณ แต่ต้องบอกว่าหลังจากมีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบล งานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีการดำเนินงานเชิงรุกและเข้าถึงประชาชนอย่างมาก

นายวิจัย กล่าวว่า ตั้งแต่เป็นนายกเทศมนตรีมา 30 ปี ต้องยอมรับว่าตั้งแต่มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบลปี 2548 ได้ทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน โดยท้องถิ่นมีบทบาทเข้าไปช่วยดำเนินการ ตั้งแต่การคัดกรองสุขภาพ เบาหวาน ความดัน การคัดกรองสายตา การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก การดูแลสุขภาพเด็กในโรงเรียน เรียกว่าสามารถทำได้ครอบคลุมจากที่แต่เดิมถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยบริการด้านสาธารณสุขและมีปัญหาดูแลไม่ทั่วถึง งบประมาณตรงนี้ไม่เคยมาถึง

“หากมีการดึงกองทุนนี้กลับไปให้ สธ.ดำเนินการ ต้องถามว่าได้อะไร ท่านจะสามารถทำงานเชิกรุกได้อย่างทั่วถึงเหมือนที่ท้องถิ่นทำหรือไม่ แค่เฉพาะงานรักษาในโรงพยาบาลก็ล้นแล้ว ยืนยันว่าทิศทางกองทุนสุขภาพตำบล สปสช.มาถูกทางแล้ว” นายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม กล่าวและว่า ทั้งนี้งบประมาณส่วนหนึ่งของกองทุนสุขภาพตำบล ต้องบอกว่าได้คืนกลับไปยังหน่วยบริการอยู่แล้ว เพียงแต่อาจไม่ร้อยเปอร์เซ็น เพราะท้องถิ่นนำไปกระจายสร้างเสริมสุขภาพในส่วนอื่นๆ อย่างโรงเรียน หรือกิจกรรมชุมชน เนื่องจากเรื่องสุขภาพไม่ได้จำกัดแค่หน่วยบริการเท่านั้น

นายวิจัย กล่าวว่า ส่วนกรณีที่โผ ครม. มีชื่อปลัด สธ.เป็น รมว.สาธารณสุข ซึ่งจะเป็นประธานบอร์ด สปสช. โดยตำแหน่งด้วยนั้น ตนเห็นว่าคนที่เป็นประธานบอร์ด สปสช.หากเป็นไปได้ควรเลือกจากผู้ที่เข้าใจงานในระบบหลักประกันสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม รวมไปถึงกองทุนสุขภาพตำบล แม้ไม่เข้าใจก็ควรที่จะรับฟังเหตุผล แต่เท่าที่ทราบช่วงที่ปลัด สธ.เป็นประธานบอร์ด สปสช.ในฐานะรักษาการ รมว.สธ.โดยตำแหน่งเกิดความวุ่นวายอย่างมาก เนื่องจากท่านไม่เข้าประชุมและเกิดความขัดแย้ง ซึ่งไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร อีกทั้งการทำหนังสือทักท้วงการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลของทาง สปสช. ยังเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ด้าน นายนพดล แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กองทุนสุขภาพตำบลเป็นการดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กระจายเกือบทั่วประเทศแล้ว นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ร่วมกันดูแลสุขภาพของคนในท้องถิ่นเอง ให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ เป็นการบริหารกองทุน ซึ่งการบริหารจัดการในรูปแบบนี้จะเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นโดยตรง เพราะต้องยอมรับว่าปัญหาสุขภาพของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน หากให้ส่วนกลางหรือภาครัฐเป็นผู้กำหนดนโยบายลงมา ผลที่ได้อาจไม่ตรงกับปัญหาพื้นที่ ไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้

ส่วนกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือทักท้วงมาที่สปสช.ก่อนหน้านี้ เพื่อให้ทบทวนการดำเนินกองทุนสุขภาพตำบล โดยให้กำหนดการใช้จ่ายเฉพาะลงไปยังหน่วยบริการเท่านั้น นายนพดล กล่าวว่า มองว่างานสุขภาพควรเดินไปแบบสองขา งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควรเดินหน้าคู่ขนานกับการรักษาพยาบาล เช่นเดียวกับงบประมาณ ที่ผ่านมาหน่วยบริการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ใช้การดำเนินการตั้งรับและดูแลด้านการรักษาพยาบาลอยู่แล้ว ดังนั้นงบกองทุนสุขภาพตำบลจึงควรใช้สำหรับงานด้านการส่งเสริมป้องกันให้กับประชาชน ไม่ควรจำกัดการใช้จ่ายเฉพาะหน่วยบริการ เนื่องจากงานสุขภาพเป็นงานที่กว้างมากและจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนได้มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเอง ดังนั้นจึงควรคงงบประมาณนี้ไว้ ซึ่งที่ผ่านมาท้องถิ่นเองได้สนับสนุนงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบลเช่นกัน

นายนพดล กล่าวว่า ส่วนกรณีที่โผ ครม. มีชื่อปลัด สธ. เป็นว่าที่ รมว.สธ. ซึ่งเป็นผู้ลงนามหนังสือทักท้วงการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล ตนเห็นว่าคงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของภาครัฐว่าจะดูที่ประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งหรือไม่

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net