องค์กรสิทธิจี้ทหารหยุดคุกคามสื่อ วอนผู้บริหารไทยพีบีเอสปกป้องสิทธินักข่าว

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายออกแถลงการณ์ให้ทหารหยุดอ้างกฎอัยการศึกละเมิดสิทธิสื่อมวลชน ขอให้ผู้บริหารไทยพีบีเอสและองค์กรวิชาชีพสื่อแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมในการปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชน กรณีถอดรายการ "เสียงประชาชนต้องฟังก่อนปฎิรูป"
 
14 พ.ย. 2557 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายออกแถลงการณ์ "ขอให้หยุดการกระทำอันเป็นการคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชน" โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้
 
แถลงการณ์
ขอให้หยุดการกระทำอันเป็นการคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชน
 
ตามรายงานข่าวของสำนักข่าวอิศรา เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2557 ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่ง เดินทางเข้าพบผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอร้องให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ยุติการเผยแพร่รายการ “เสียงประชาชนต้องฟังก่อนปฎิรูป” เนื่องจากรายการดังกล่าวมีเนื้อหาการพาดพิงการรัฐประหาร ซึ่ง ต่อมาผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอรายการใหม่ ให้เหลือแค่การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของข่าวแทน และไม่มีผู้ดำเนินรายการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เห็นว่าการใช้อำนาจของนายทหารกลุ่มดังกล่าวที่ปรากฎตามข้อเท็จจริงในข้างต้นนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและละเมิดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
 
ประการแรก การใช้อำนาจหน้าที่กดดันสื่อมวลชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อให้นำเสนอข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการ  เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง ข้อ 19 ระบุว่าประชาชนมีเสรีภาพแสวงหา รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระ การที่ทหารห้ามมิให้สื่อมวลชนนำเสนอรายการจึงเป็นการละเมิดเสรีภาพในการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและไม่อาจยอบรับได้
 
ประการที่สอง สื่อมวลชนมีหน้าที่และเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารต่อประชาชน ตามหลักการสากลว่าด้วยจริยธรรมทางวิชาชีพของสื่อมวลชน (International Principles of Professional Ethics in Journalism) ในการให้ประชาชนรู้ความจริง ทำงานอย่างซื่อสัตย์เพื่อรักษาและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมผ่านการเผยแพร่ข่าวสารในสังคม
 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) และ องค์กรข้างท้ายนี้ จึงขอเรียกร้อง ดังต่อไปนี้
 
ประการแรก ขอให้เจ้าหน้าที่ทหารยุติการอ้างกฎอัยการศึกเพื่อกระทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน โดยให้สื่อมวลชนสามารถเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเสรีตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างอิสระ
 
ประการที่สอง ขอให้ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนแสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมในการปกป้องเสรีภาพของสื่อมวลชนและสิทธิการรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 
ประการที่สาม ให้สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นสื่อสารมวลชนสาธารณะที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองในฐานะเจ้าของประเทศในการร่วมกำหนดวิถีชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันของสังคมไทย
 
ด้วยความเคารพในสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลชุมชน
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์