Skip to main content
sharethis

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เผยรถไฟทางคู่กรุงเทพ-มาบตาพุด-หนองคาย เตรียมก่อสร้างตุลาคมนี้ จีนออกแบบเส้นทาง-ไทยเวนคืน ส่วนรถไฟฟ้าใน กทม. ก็วางแผนไว้แล้ว รวมทั้งรถไฟความเร็วสูงไประยอง-หัวหิน พร้อมขอร้องคนที่อาศัยสองข้างทางรถไฟอย่าอยู่กันแบบสลัม ให้มาเช่าหรือเช่าซื้อแฟลตรัฐแทน - พร้อมผุดไอเดียให้นำยางพารามาผสมทำถนน ลู่วิ่ง อ่างเก็บน้ำ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งเดินทางจากกรุงโตเกียว ไปยังสถานที่การประชุม 3WCDRR โดยรถไฟความเร็วสูงไปยังศูนย์ประชุม ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เมือวันที่ 14 มีนาคม 2558 (แฟ้มภาพ/เว็บไซต์รัฐบาลไทย)

 

20 มี.ค. 2558 - เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 20 มี.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีรายละเอียด ตามที่เผยแพร่ในเว็บไซต์รัฐบาลไทย ดังนี้

000

สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน

ก่อนอื่น ผมขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ และภาคอื่น ๆ ที่อาจจะกำลังประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันอยู่ในขณะนี้ คงจะเป็นภาคเหนือเป็นหลัก

สำหรับปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาทุกปี และเกิดมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้ว สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพธรรมชาติที่มีความแห้งแล้งตามฤดูกาลทำให้อาจจะเกิดไฟป่าขึ้น แต่สาเหตุสำคัญจริง ๆ แล้ว เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น เรื่องของการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในรอบใหม่ การเผาป่าเพื่อเข้าไปหาของป่า หรือล่าสัตว์ ซึ่งจากข้อมูลที่ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นั้น ได้ไปติดตามในพื้นที่พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ที่มีการบุกรุกเข้าไปทำการเกษตรโดยผิดกฎหมาย มากกว่าที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชน ซึ่งอาจจะมีอยู่ทั้ง 2 ส่วน เราสามารถจะตรวจสอบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการได้ในขณะนี้

สำหรับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่การบดบังวิสัยทัศน์ในการคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจราจรทางอากาศ เครื่องบินไม่สามารถจะลงจอดได้อย่างปลอดภัย กระทบต่อการท่องเที่ยว ขณะนี้ก็มีการหลีกเลี่ยง ในพื้นที่ที่มีหมอกควัน หลายพื้นที่ด้วยกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของประเทศ ระยะยาวยังส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนที่ต้องสูดรับเอาฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าไปสะสมในร่างกาย อาจจะทำให้สุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไป

ในระยะเร่งด่วนนั้นผมได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ได้บูรณาการ การจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาสูงยากต่อการเข้าถึง จำเป็นต้องใช้เครื่องบินบรรทุกน้ำเข้าไปดับไฟแทนรถยนต์ ล่าสุดกองทัพบกได้จัด ฮ.MI 7 อีก1เครื่อง และ ฮ.ชินุก 2 เครื่อง จากกองทัพสิงคโปร์ ซึ่งมาฝึกร่วมกับเราในเวลานี้ ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและกองทัพสิงคโปร์ด้วย และขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรที่ยังคงเผาป่า หาของป่าต่าง ๆ หรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งมีทุกพื้นที่

เรื่องของการเผาวัสดุทางการเกษตร จะต้องเลิกพฤติกรรมดังกล่าว เพราะมีผลเสียต่อภาพรวม ซึ่งขณะนี้ก็ได้ให้แก้ปัญหาทั้งระบบ โดยกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย เข้าไปดูในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่ นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว มีผลกระทบต่อผู้อื่น และกระทบต่อประเทศด้วย ขอความร่วมมือให้มีการบูรณาการคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน ในบางพื้นที่ บางชุมชน ที่ไม่เป็นปัญหา เพราะชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผมได้มอบหมายความรับผิดชอบให้ท่านไปด้วยแล้ว นี่คือเรื่องของการกระจายอำนาจในท่านรับผิดชอบในเรื่องที่มีความสำคัญ ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว อาชญากรรม อันนี้ผมอยากมอบหมายงานให้ท่านไปก่อน และท่านดูแลแล้ว ถ้าเข้มแข็งดีต่าง ๆ ค่อยว่ากันไปในเรื่องของการพัฒนาต่อไป เรื่องของการให้ความสำคัญในการใช้จ่ายงบประมาณให้มากขึ้นในอนาคต

วันนี้ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันในการเฝ้าระวัง ในการห้ามเข้าไป หรือในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเตรียมการเพาะปลูกในรอบใหม่ต่าง ๆ จะทำเกิดผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการเผาป่า เผาเศษวัสดุ อยากให้ทุกช่วยกัน มีมาตรการทางสังคมของตนเองด้วย ที่จะควบคุม ทำความเข้าใจ เพราะว่ารัฐทำคนเดียวไม่ได้ จะใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ ระยะยาวได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก ในการที่จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อบต. อบจ. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ ไปกำหนดมาตรการป้องกันระยะยาวให้ได้ บรรเทาไฟป่าอย่างยั่งยืน เกิดทุกปีแก้ปัญหาทุกปี ผมว่ารับไม่ได้แล้วต่อไปนี้

เพราะฉะนั้นส่วนราชการร่วมกับภาคประชาชน ช่วยกันแก้ไขทุกระดับ เพราะมีผลเสียต่อส่วนรวม ไม่อย่างนั้นเราเสียงบประมาณมากมาย ถ้าเราจัดตั้ง Grouping ได้ใหม่ ในเรื่องแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืน ทั้งในเรื่องคน เรื่องเครื่องมือ เรื่องยานพาหนะ อากาศยาน อาจจะต้องจัดหาเครื่องมือเพิ่มเติม การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เหมือนต่างประเทศทำ ผมไม่แน่ใจว่าวันหน้าอาจจะเกิดในภาคอื่น ๆ ด้วยก็ได้ เช่น ภาคกลาง ขณะนี้ก็มีหลายเรื่องที่ไฟไหม้บ่อขยะบ้าง หรือไหม้พรุต่าง ๆ ภาคใต้ก็มี เพราะฉะนั้นเราก็ดับไม่ค่อยได้ ขาดเครื่องไม้เครื่องมือ กำลังบูรณาการเรื่องนี้ ให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างระยะยาว จะได้ไม่เกิดขึ้นอีก

สำหรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ สัปดาห์นี้ ติดตามมาตลอด ให้ความสำคัญเรื่องนี้ทุกสัปดาห์ ได้ให้รายงานถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งยังคงมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของเรา เช่น จีน ที่ IMF ประมาณการว่าเศรษฐกิจจะต่ำกว่า 7% เป็นปีแรก และ ญี่ปุ่น ยังคงชะลอตัวต่ำกว่า 1% ในส่วนของยุโรป ในส่วนของประเทศอเมริกา ขณะนี้เรายังคงค้าขายได้ ยังไม่ได้มากนัก แต่ก็ดีขึ้น เป็นที่แน่นอนว่าการชะลอตัวของประเทศเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออกของบ้านเรา เราก็ต้องพัฒนาทั้งในเรื่องของการส่งออก การหาตลาดใหม่ การปรับปรุงนวัตกรรม สร้างการแข่งขันให้ได้เพื่อจะแข่งขันได้ต่อไปในครั้งหน้าด้วย ผมไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะแย่ลงไปกว่านี้หรือไม่ ต้องมีมาตรการลดความเสี่ยง ขณะนี้ได้เร่งรัดในเรื่องของการรักษาส่วนแบ่งตลาด หาตลาดใหม่ ๆ เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศรัสเซีย หรือตลาดระดับล่างลงมาในแต่ละประเทศ เพราะว่าระดับบนอาจจะเต็มไปแล้ว คุณภาพหรือความต้องการต่าง ๆ อาจจะพอเพียงในระดับบนแล้ว ต้องหาสินค้าใหม่ ๆ ในตลาดล่างด้วย

การเจรจาขายสินค้า การลงนามใน MOU ในส่วนของการชนะประมูลการเสนอขายข้าวให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ จำนวนอีก 2 แสนตัน นอกจากนั้น รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการขยายเขตการค้าชายแดน มีคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตามทั้ง 2 คณะ เพื่อจะเร่งรัดให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้โดยเร็ว เพื่อเป็นการขยายฐานการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น และอาจจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่รับการผลิตจากในประเทศที่ได้รับสิทธิเรื่อง GSP (ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป) มาด้วย

อีกประเด็นสำคัญ คือ การบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงกฎหมาย ในเรื่องของการกีดกัน ในเรื่องทางการค้าของต่างชาติ เช่น เราได้มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การค้างาช้าง และ พ.ร.บ. สัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ภายใต้อนุสัญญาไซเตส (CITES) พ.ร.บ. ประมง

วันนี้เราได้รับการแจ้งเตือนจากหลายทางด้วยกัน TIP Report IUU เราต้องแก้ไขให้ได้โดยเร็ว ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ลูกจ้าง หรือว่าแรงงานต่าง ๆ จะต้องเข้าระเบียบ ถ้าไม่เข้าระเบียบ ถึงแม้ว่าเราจะจับสัตว์น้ำได้ หรือทำสินค้าต่าง ๆ ออกมาได้ ก็ขายไม่ได้ ท่านต้องร่วมมือ ต้องขอเร่งรัดให้ได้ภายใน 1 เดือน และทุก 1 เดือนต้องมีความก้าวหน้า หลายรัฐบาลที่ผ่านมา ก็แก้เรื่องนี้ยังไม่สำเร็จ รัฐบาลนี้ต้องทำให้สำเร็จ แต่ต้องสำเร็จด้วยความร่วมมือระหว่างเราด้วยกัน เพื่อจะได้ปรับปรุงต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานสากลให้ได้รับการยอมรับ ไม่ใช่ให้เขามาติติงตลอดเวลาไม่ได้ เสียชื่อประเทศชาติ

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ไปจัดการแก้ปัญหาหลาย ๆ อย่างที่สะสมมานาน ในเรื่องของการปรับลดโครงการอดหนุนต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องยกเลิกไป หรือมีมาตรการอื่น ๆ ที่จะไม่ทำให้เกิดสร้างความบิดเบือน ให้กับกลไกเศรษฐกิจ การจัดระเบียบสังคม การขจัดปัญหาการทุจริต ยาเสพติด การทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายต่าง ๆ อันนี้ทุกคนต้องยอมรับว่า ถ้าหากมีการทำทุจริตมาก ๆ ก็มีเงินหมุนเวียนมากแน่นอน แต่วันนี้พอเราจัดระเบียบขึ้นมา เงินเหล่านี้อาจจะหายไปจากระบบไปเป็นจำนวนมากพอสมควร ประชาชนระดับล่างก็อาจจะไม่มีเงินหมุนเวียนตรงนี้ ซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะหาทาง ตอนนี้ก็คิดหลายเรื่อง การจัดหาตลาดค้าขายสินค้ามากขึ้น ในพื้นที่ เมื่อวันก่อนสั่งงานไปแล้ว ในพื้นที่ใดก็ตามที่รัฐมีอยู่ก็จะให้มีการค้าขายตามห้วงระยะเวลา หมายความว่าไม่ได้ให้ไปอยู่ถาวร รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศในระยะเวลาอันสั้น พยายามจะให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนไปได้ ในวันข้างหน้าไม่ได้ดูแค่วันต่อวัน นำปัญหาอดีตมา และปัจจุบันสถานการณ์เป็นแบบนี้ เราจะทำอย่างไร และอนาคตต้องมีมาตรการลดความเสี่ยง และประเด็นสำคัญดูแลผู้มีรายได้น้อย ไม่อยากให้ใครเดือดร้อน

วันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของโลก มีปัจจัยเสี่ยงมากมาย รัฐบาลเข้าใจว่า ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อย และ SMEs อันนี้หมายความว่าทุกกลุ่มเลย เรานำเป้าหมายมาดูทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นรายกลาง รายย่อย แม้กระทั่งค้าปลีกต่าง ๆ ดูทุกอย่าง ต้องใช้เวลา และสร้างความเข้าใจมากขึ้น หลาย ๆ ส่วนก็ไม่ได้อยู่ในกรอบกติกา ถ้าเราปล่อยต่อไปก็จะเป็นปัญหาพัวพันกันไปเรื่อย ๆ ทำให้เกิดความเดือดร้อน มีผลกระทบต่อการค้าขายทุกระดับ ทุกพื้นที่ในประเทศ และต่างประเทศด้วย เพราะฉะนั้นเราจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือ

สัปดาห์นี้ ได้อนุมัติหลักการในการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ไปแล้ว ในเรื่องของการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ SMEs จำนวน 15,000 ล้านบาท การขยายวงเงินการค้ำประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อีก 50,000 ล้านบาท และการดูแล SME ทั้งระบบ

ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือประชาชนอื่น ๆ เช่น เรื่องปากท้อง การลดรายจ่ายและภาระประชาชนต่าง ๆ ไปถึงการกระตุ้นการบริโภคนั้น รัฐบาลเต็มที่ โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร หลายมาตรการที่ออกไปแล้วได้ช่วยในเรื่องการเพิ่มรายขึ้นส่วนหนึ่งให้กับเกษตรกร อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือนั้นยังไม่ครบวงจรมากนัก เพราะว่าเรามีรายได้น้อย เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องหารายได้เพิ่ม เพื่อจะดูแลทุกคน ทุกกลุ่ม ไม่ใช่เกษตรกรอย่างเดียว

วันนี้เราส่งเสริมเรื่องตลาดชุมชน ธงฟ้า และในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในทุกระดับทุกพื้นที่ ขอให้ทำให้มากขึ้น การให้สินเชื่อทางการเกษตร ให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุน ปัญหาของเราในตอนนี้คือว่าไม่รู้ว่าจะไปติดต่อที่ไหน ก็รู้แล้วในขณะนี้อย่างน้อยก็ไปที่กระทรวง หรือไม่ทราบว่าไปที่ไหนเลย ก็ไปที่ศูนย์ดำรงค์ธรรม เขาจะแนะนำเอง หรือไม่ก็ตอนนี้ทุกกระทรวงก็จะลงไปควานหามาเอง เพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันหลาย ๆ ทาง เพราะทุกคนรู้ตัวอยู่แล้ว แต่ไม่ต้องไปกลัวเรื่องจะเสียภาษีเรื่องอะไรต่าง ๆ ถ้าดี ภาษีก็ต้องเสีย ถ้าทำแล้วดีขึ้น

เพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะให้เกษตรกรมีแหล่งเงินทุน วันนี้เราก็มองถึงภาพการลดต้นทุน ต้องดูทั้งระบบ ทั้งในเรื่องของการเช่าที่ดินบ้าง ปุ๋ยบ้าง ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ แม้กระทั่งเครื่องมือเครื่องจักร ตอนนี้กำลังพิจารณาเรื่องการส่งเสริมศูนย์เครื่องมือเครื่องจักร รถเกี่ยวข้าว รถปักดำต้นกล้า จะให้ใช้ร่วมกันในชุมชน ต้องมาหาวิธีการว่าจะทำอย่างไร หลายบริษัทในประเทศไทย ก็ผลิตเครื่องมือเหล่านี้มาแล้ว ราคาก็ค่อนข้างจะถูกกว่าต่างประเทศ คุณภาพกำลังตรวจสอบว่าดีอย่างไร หรือไม่ ถ้าดีก็จะให้กระทรวงอุตสาหกรรม รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วก็จะให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปร่วมมือกันว่าจะทำลักษณะไหน อาจจะเป็น เป็นไปได้หรือไม่ถ้าบริษัทเหล่านี้ต้องการจะสร้าง ตลาดหรือว่าในระยะแรก เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะช่วยได้ คือถ้ามีบริษัทต่าง ๆ ที่นำเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้น มารวมกัน หรือบริษัทของท่านเองที่ตั้งเองก็ได้ ถ้าให้รัฐที่สามารถที่จะให้สหกรณ์ชุมชนเหล่านี้ไปเช่า เช่าได้บ้างไม่ต้องซื้อ ถ้าซื้อมาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการซ่อมแซมต่าง ๆ เพียงแต่เหมือนกับเช่ารถ ในปัจจุบันของส่วนราชการ ถ้าเช่ามาแล้วใช้ได้ก็จะได้ ก็ผลิตได้มากขึ้น ขอให้มาตรฐานดีแล้วกัน เร่งดำเนินการในเรื่องนี้

การจัดตั้งโรงสีชุมชน ธนาคารปุ๋ย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ มีการเร่งดำเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย จับมือกันทุกอย่าง โรงสี ก็ต้องไปดูเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก วันนั้นผมเห็นที่งานวิถีข้าว วิถีไทย มีเครื่องสีข้าวราคาประมาณ 4 หมื่นบาท แล้วก็มี Packaging เคลือบพลาสติก ทำสูญญากาศ ประมาณ 4-5 หมื่นบาท ราคาไม่แพงมากนัก น่าจะมีได้ เพื่อจัดจำหน่ายได้ อันนี้ขอให้บริษัทที่ทำอยู่ในเรื่องนี้ ออกมาประชาสัมพันธ์ ออกมาช่วยรัฐด้วย ถ้าสามารถให้เช่าได้จำนวนมาก ท่านก็ขายของได้มากอยู่แล้ว หรือจะให้ใครมาเช่า รับผิดชอบก็ว่ากันอีกที ให้ติดต่อได้เลย ที่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ เราจะได้ส่งเสริมให้สหกรณ์ ชุมชนเข้มแข็งขึ้น เขาอยู่อย่างยั่งยืน อย่างน้อยก็สีทานเองได้ สีขายในชุมชนได้ โรงสีขนาดใหญ่ต่อไปอาจจะต้องไปพึ่งพาน้อยลง จะทำให้ราคาผลิตผลทางการเกษตรอาจจะเพิ่มมากขึ้น ทุกมิติ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย ช่วยกันดูแลกำลังสำคัญของชาติเหล่านี้ เกษตรกรทั้งประเทศ

ขณะนี้เศรษฐกิจยังอยู่ในช่วยชะลอตัว ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบอยู่บ้างพอสมควร เพราะว่าเรามีเศรษฐกิจในการส่งออก 70% ของGDP GDP คือรายได้ทั้งประเทศ ส่งออกประมาณ 70% เพราะฉะนั้นถ้า 70% ลดลง ส่งออกได้ลด GDP ก็ลดลง ตามสัดส่วน เพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ ทุกคนต้องช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย ในส่วนของภาษีบ้าง ในส่วนของความร่วมมืออื่น ๆ ด้วย เสียสละกันบ้าง

วันนี้บ้านเมืองมีปัญหา บ้านเมืองยังไม่พัฒนาไปเพื่ออนาคตเท่าที่ควร ทุกคนต้องช่วยกัน ถ้าเราต้องการอนาคตที่ดี เราต้องช่วยกัน อย่าให้ต้องใช้แต่กฎหมาย ใช้อำนาจ ใช้ระเบียบ ใช้คำสั่งมากมายไปไม่ได้ทั้งหมด อย่าให้ต้องบังคับกันขนาดนั้น ในเรื่องของการจัดระเบียบ การดูแลความปลอดภัย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งเหล่านี้สังคมช่วยกันจะทำให้เราเป็นสังคมที่น่าอยู่ ไม่มีความขัดแย้ง ถ้าทุกคนช่วยกันเหล่านี้จะไม่มีเวลาที่ที่ไปทำอย่างอื่น ที่สร้างความขัดแย้งเหล่านี้หรือถูกชักนำไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

อีกทั้งก็จะช่วยกันส่งเสริมภาคการเกษตรท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้จำนวนนักท่องเที่ยวก็มากขึ้นแต่จะลดลงด้วยไฟป่าหมอกควัน อันนี้ผมเป็นห่วง เพราะฉะนั้น วันนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วว่าทำอย่างไรจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยในช่วง Low Season อากาศอาจจะร้อนหน่อยแต่มีอะไรที่น่าประทับใจ ชุมชน ตลาดน้ำหรือว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่าง ๆ หรือคุณภาพ เช่น เกี่ยวกับเรื่องอนามัย เรื่องการนวดแผนโบราณ การทำสปาเหล่านี้ อันนี้ผมว่า น่าจะโฆษณาให้มากขึ้นในเรื่องเหล่านี้ แล้วอีกอันที่เราน่าจะเป็นฮับได้อยู่แล้วก็คือในเรื่องของการแพทย์ โรงพยาบาลหลายแห่งเรามีคุณภาพ สำหรับผู้ที่มีรายได้มาก รายได้สูงเขาก็นิยมมารักษาพยาบาลเมืองไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตะวันออกกลางเหล่านี้ก็ต้องเร่งรัดเรื่องพวกนี้ อินเดียเขาก็ชอบมาเที่ยวไทย มาแต่งงาน เพราะว่าเราจัดได้งดงามก็ตอนนี้ก็เป็นรายได้เข้าประเทศต้องช่วยกันคิด ทุกคนก็ต้องพัฒนาตนเอง หาวิธีการแปลก ๆ ใหม่ ๆ สร้างแรงจูงใจ

ถ้ารัฐทำคนเดียวไปไม่ไหว เพราะ รัฐได้กำหนดนโยบายไปแล้ว แต่การปฏิบัติเป็นของท่านท่านก็ตอบแทนรัฐในเรื่องของผลกำไร เรื่องภาษีเหล่านี้ก็เอื้อประโยชน์ต่อกัน ให้เขามั่นใจในการใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลดีกับประเทศทั้งหมดในเรื่องของการหมุนเวียน ถ้าต่างปะเทศมาใช้เงินก็จะมีรายได้เรื่องสถานการบริการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นทั้งในชุมชน ในท้องถิ่นไปด้วย สินค้าเกษตรต่าง ๆ ก็ไปเป็นอาหารการกินก็คือการหมุนเวียนขับเคลื่อนอย่าไปหยุด ทุกอย่างหยุดไม่ได้ประเทศไทยหยุดไม่ได้ ไม่ต้องระมัดระวังถ้ามีเงินก็ใช้ มีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อย ถ้าทุกคนตื่นตระหนกกันหมดเหมือนที่สื่อบางสื่อพูดไปนี่นั้นก็น่าเป็นห่วงไปหมด เราต้องพูดในลักษณะเป็นข้อเท็จจริงบ้าง

แน่นอนมีการชะลอตัวทั้งโลก แล้วเราก็ยังไม่ค่อยพร้อมตรงนี้ ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนถ้ารับตรงกันนี้ได้ เราถึงจะเดินหน้าต่อไปได้ ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลนี้ต้องมาแก้ปัญหาทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ เราเข้ามาเพียง 8 เดือน เป็นรัฐบาลทำอะไรไม่ได้มากขนาดนั้น ต้องหยุดปัญหา ต้องแก้ไขปัญหา ต้องเดินหน้าไปด้วย แล้วก็สร้างอนาคตไปด้วย โครงสร้างปฏิรูป หนักนะงาน แต่เราก็จะทำจะเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายภาครัฐ วันนี้ก็เบิกจ่ายไปแล้วกว่า 46% มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยได้ลงนามสัญญาไปแล้วเป็นมูลค่าวงเงินกว่า 2.8 แสนล้านบาท อย่าบอกว่ายังไม่ออก ออกแล้วออกไปแล้วก็ทำสัญญาแล้ว เพราะฉะนั้น ขั้นตอนต่อไปก็ไม่ต้องการประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ก็ไปติดตามกันมา อย่าบ่นว่าออกช้า เร่งทุกรัฐบาลในปีที่ผ่านมาก็ออกช้ากว่านี้ แต่วันนี้เราเร่งเต็มที่ ลดขั้นตอนลดเวลา มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ร่วมทุน อะไรต่าง ๆ เข้ามาทั้งหมด

เพราะฉะนั้น ต้องช่วยกันบอกไปสมาคมต่าง ๆ การประกอบก่อสร้าง ค้าขาย สินค้าอะไรเหล่านี้อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กต่าง ๆ ขอให้เตรียมการไว้ เดี๋ยวเขาก่อสร้างมาแล้วก็มีปัญหาอีก เพราะฉะนั้นขอให้สมาคมอุตสาหกรรม การค้าอุตสาหกรรม และหอการค้าจังหวัดช่วยไปดูด้วย มีในเว็บไซต์อยู่แล้วว่าโครงการมีอะไรบ้าง จังหวัดไหนอะไรอย่างไร เรื่องน้ำ เรื่องสาธารณูปโภค ทุกเรื่องไปตามดูบ้าง เพราะให้ข้อมูลไปมากพอสมควร ตาม พ.ร.บ.การให้ข่าวสารซึ่งมีอยู่แล้ว ก็ให้เท่าที่สามารถให้ได้มากที่สุด ที่เหลือเป็นของระเบียบราชการ ก็ว่ากันมา กอย่าไปทุจริตกัน

การลงทุนภาครัฐขณะนี้ลงได้ถึง 90% โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงการพื้นฐานต่าง ๆ ได้ดำเนินการและมีเม็ดเงินลงไปแล้ว เช่น การทำถนนของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท รัฐบาลได้อนุมัติเพิ่มเติมไปเป็นวงเงินทั้งสิ้นถึง ประมาณ 40,000 ล้านบาท แล้วในส่วนของการบริหารจัดการน้ำ ปรับระบบชลประทาน ขุดลอกคูคลองในช่วงนี้ ก็ต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้ ไม่ใช่ไปเตรียมวันหน้า วันนี้หน้าแล้งก็ไปขุดทำเลย พอฝนตกมาก็รับน้ำได้ หรือถ้ารับน้ำได้ไม่ได้ก็ต้องไปสำรวจดู ไม่ใช่ขุดไปแล้วรับน้ำไม่ได้ หรือไม่มีน้ำเข้ามา ก็จะเสียเวลาอีก อันนี้ต้องตรวจสอบกันอีกทีว่ามีคุณภาพหรือไม่ ไม่ใช่ไปขุดในเรื่องที่ประชาชนไม่ต้องการ ขอให้ระมัดระวัง เพราะให้เป็นนโยบายไปแล้ว รวมความทั้งสิ้นเรื่องน้ำ เรื่องถนนในระยะแรกประมาณ 8 หมื่นล้านบาท

เพราะฉะนั้นก็มีการใช้จ่ายอยู่แล้ว ก็ใช้ระยะเวลาขณะนี้ดำเนินการต่อไปให้เรียบร้อยโดยเร็ว หลายเรื่องทำไปแล้ว เช่น การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล การสร้างประปาหมู่บ้าน เหล่านี้ที่มีปัญหามาโดยตลอด ประมาณ 6,000 – 7,000 แห่งยังไม่มี ก็กำลังดำเนินการอยู่ ไฟฟ้าอะไรต่าง ๆ ก็มีการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อจะทำให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าทั่วทั้งประเทศ

ในส่วนของการลงทุนระบบป้องกันอุทกภัยอีกประมาณ 180,000 ล้านบาท อันนี้ก็รวมความไปถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานระบบราง รถไฟ รถไฟฟ้า ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นระยะ ๆ มีขั้นตอนอยู่ วันนี้มีการพูดคุย มีการเจรจา มีการทำข้อตกลง เรื่องการลงทุน การบริหาร การแบ่งปันผลประโยชน์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้อง เพราะคาดว่าอนาคตเราต้องเป็นคนรับผิดชอบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเหล่านี้ให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟ รถไฟฟ้าเราต้องมีวิศวกร มีผู้ประกอบการต่าง ๆ ของคนไทยเอง วันนี้ก็ได้ฝากให้กระทรวงศึกษาไปปรับระบบการเรียนให้สอดคล้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัย อุดมศึกษา ทั้งในส่วนของรัฐ ในส่วนของนอกระบบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎ ดูว่าทำอย่างไรเราจะผลิตเฉพาะในส่วนที่มาส่งเสริมเรื่องแรงงานที่มีคุณภาพ เรื่องวิศวกร รถไฟ ราง น้ำ อะไรเหล่านี้ ต้องให้เป็นเรื่องเป็นราว ถ้าผลิตเฉพาะจบมหาวิทยาลัยอย่างเดียวก็เป็นปัญหา อันนี้ก็อยากจะให้มีการพัฒนาในเรื่องนี้ให้มากขึ้น

เรื่องโลจิสติกส์เพื่อจะสร้างความมั่นใจ ส่งเสริมภาคเอกชนมาลงทุนไทย ถ้าที่ดีขึ้น สร้างโลจิสติกส์ไม่ดี ถนนหนทางไม่ดี ไฟฟ้าไม่พอลงทุนไม่ได้ ใครมาก็ไม่อยากมา เพราะว่าค่าแรงเราสูงอยู่แล้วแต่ถ้าค่าแรงเราสูงอยู่ แต่เราพัฒนาเหล่านี้ให้มากกว่าประเทศอื่น ๆ ทุกประเทศก็อยากจะมาลงทุนเมืองไทย เมืองไทยน่าอยู่ ค่าใช้จ่ายก็ถูก แล้วคนไทยก็น่ารักอะไรเหล่านี้ เราก็ทำตัวให้น่ารักก็แล้วกัน

เรื่องการวางรากฐานการขนส่งมวลชนระบบราง การพัฒนาที่เราร่วมกับจีนเมื่อปลายปีนั้นก็ลงนามความร่วมมือไป มีการประชุมมาครั้งที่ 3 แล้ว ในกรอบยุทธศาสตร์ที่จะต้องทำกันว่า ในกรอบยุทธศาสตร์ของไทยได้วางแผนใน 2558 – 2565 แล้วทยอยทำไปก็แล้วแต่รัฐบาลหน้าจะทำต่อ เราอยู่แค่ไหนก็ทำแค่นั้นส่งต่อ จีนเขาก็มาดูว่าในส่วนนี้ หรือประเทศอื่น ๆ ญี่ปุ่นหรือหลายประเทศที่มาพบผม ไกล ๆ ก็มี เช่น ตุรกี รัสเซีย ที่สนใจอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องด้วย แต่เราก็ต้องพิจารณาตามเหตุผลและความจำเป็น การเป็นมิตรประเทศกัน อะไรกันเหล่านี้

เรื่องการค้าขายเรากับสหรัฐอเมริกายังดีอยู่ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น การส่งออกก็ดีขึ้น ยุโรปก็ดีขึ้น ระมัดระวังเรื่องสินค้าประมง เรื่องการค้ามนุษย์ให้ได้ ตอนนี้ก็เร่งคณะกรรมการทั้งหมดขับเคลื่อนเรื่องนี้ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ความมั่นคง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทุกคนต้องร่วมมือ ผมถือว่ารับผิดชอบร่วมกัน ที่ผ่านมาก็ปล่อยให้เป็นอย่างนี้มาไม่ได้ ต้องแก้ไขให้ได้ภายใน 1 เดือน ทุก 1 เดือนต้องทำให้มีความคืบหน้า อย่าไปแก้ตัว เราต้องยอมรับว่าปัญหาอยู่ที่ไหน ถ้าเราหมกไว้เรื่อย ๆ ก็ไปอย่างนี้แล้วถึงเวลาเราก็แก้ไม่ได้

วันนี้ต้องยอมรับในปัญหาที่เกิดขึ้น เราก็แก้ปัญหามีขั้นตอน มีแผนงาน มีหน่วยงานรับผิดชอบ มีกฎหมาย มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดูแลเหยื่อในทุกมิติ เพราะฉะนั้นดูทั้งผู้ประกอบการ เรือประมง แรงงานในเรือ แล้วบนบกก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้ซึ่งพัวพันกันไปหมด ก็ต้องแก้ไข

เรื่องรถไฟ ขณะนี้ตกลงกันได้ชั้นต้น มีทั้งในเรื่องของการก่อสร้างทางราง ซึ่งจะต้องเริ่มจากการกระบวนการเวนคืนที่ดินที่ไทยจะต้องรับผิดชอบ จีนจะศึกษาสำรวจและออกแบบ แล้วไทยจะรับเป็นเรื่องของเวนคืนที่ดิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือไม่ใช่ขัดขวางก็สร้างไม่ได้อีกแล้วจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ก็จะเยียวยาให้ ใครจะต้องขยับออกก็หลายส่วนไปอยู่ในพื้นที่ของรถไฟเขาอยู่แล้ว ผิดกฎหมายอยู่แล้วต้องขยับออก ถ้าไม่ยอมกันก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย

เราจะแยกเป็น 4 เส้นทาง กรุงเทพฯ – แก่งคอย 133 กิโลเมตร แก่งคอย - มาบตาพุด 246.5 กิโลเมตร แก่งคอย - นครราชสีมา 138.5 กิโลเมตร นครราชสีมา - หนองคาย 355 กิโลเมตร จะเริ่มทำการก่อสร้างช่วงที่ 1 และ 2 ภายในเดือนตุลาคมนี้ ยืนยัน และก่อสร้างช่วงที่ 3 ที่ 4 ภายในเดือนธันวาคมนี้ แต่จะไปจบภายในปีหน้า หรือปีต่อไป ก็เป็นการตามระยะเวลา จะทำให้เร็วที่สุด อันนี้ก็จะตกลงเจรจาพูดคุยกันเรื่องเงินกู้อะไรต่าง ๆ จะเน้นทั้งกู้ในประเทศ กู้จากจีน และจากกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ว่าไปเอาของใครคนใดคนหนึ่งทางเดียว ไม่ได้ เพราะว่าผลประโยชน์ต้องอยู่ที่ไทย ไม่ให้เกิดผลเสียหาย เราจะไม่ยกให้เขาไปทำทั้งหมด ไม่ได้ มีคณะทำงานร่วมกันทุกระดับ

วันนี้ถ้าหากเป็นไปได้ทั้งหมดนี้ จะเริ่มเดินรถทั้ง 4 เส้นทาง ภายในปี 2561 ซึ่งต่อไปก็อาจจะนำเอกชนมาร่วมลงทุน จัดรถ/รอบ วิ่งเพิ่มในรถไฟทางคู่ ต้องพัฒนาไปแบบนั้น รัฐฝ่ายอย่างเดียวทำไม่ไหว วันหน้ารัฐต้องขาดทุนอีก ไม่ได้ ต้องให้เอกชนเข้ามาช่วยกันพัฒนา แต่ก็ยังเป็นการบริหารร่วมกัน ก็สามารถควบคุมคุณภาพได้ เพราะว่าเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย ในส่วนของรถไฟไทย

ในส่วนของการพัฒนาโครงข่ายรถไฟที่เราจะร่วมมือกับญี่ปุ่น เป็นความร่วมมือร่วมกันเหมือนกับจะร่วมมือกับจีน กำลังเดินหน้าอยู่ ครั้งที่แล้วผมก็ไปพูดกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ท่านก็รับปากว่าจะเร่งดำเนินการในเรื่องการศึกษา การร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลให้ได้ โดยเฉพาะเส้นทาง East - West Corridor ซึ่งจะต้องมีผลไปถึงทวายด้วย ที่เราเจรจากับญี่ปุ่น เพราะว่าญี่ปุ่นก็จะลงทุนในทวายอยู่แล้วก็หารือกัน อะไรที่ตรงกัน เราตรงกับจีนตรงไหน เราตรงกับญี่ปุ่นตรงไหน ตรงกับยุโรปตรงไหน ตรงกับอเมริกาตรงไหนก็คุยกันได้ทั้งหมด เพราะ เราเป็นมิตรประเทศด้วยกัน

เส้นทางที่สำคัญตอนนี้ที่คุยกับญี่ปุ่นไว้ คือเส้นทางจากกาญจนบุรีไปแหลมฉบัง ผ่านกรุงเทพมหานครด้วย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้คุยกัน และตกลงว่า จะมีส่งคณะมาหารือกับกระทรวงคมนาคม กรรมการฝ่ายไทยโดยเร็วที่สุด เราจะได้เพิ่มความสัมพันธ์และความแน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน +3 +6 ทำสิ่งเหล่านี้ เราก็ต่อยอดฐานการผลิตสนับสนุนนักลงทุนญี่ปุ่นด้วยให้เข้ามาลงทุนไทยไทยเพิ่มขึ้น กว่า 70% ที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่อยู่ในไทย ก็อยากจะอยู่ในไทยต่อไป ไม่อยากจะไปที่อื่น เป็นข้อมูลที่ผมทราบเป็นการภายใน อันนี้จากพ่อค้าขาย จากนักลงทุนญี่ปุ่นในไทยเขารักประเทศไทย เพราะฉะนั้นอย่าไปทำให้เขาต้องออกไป เพราะความขัดแย้ง เพราะการเมือง หรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ วันนี้เขากำลังเข้ามาอยู่ต้องดึงเขาให้มามาก ๆ ทุกประเทศด้วย แล้วเส้นทางนี้จะเชื่อมโยงไทย-พม่า-กัมพูชา ระหว่างนี้กำลังเจรจากัน เพื่อเร่งทำ Action Plan ให้เร็วที่สุด อะไรที่เริ่มได้ในรัฐบาลนี้ ผมจะเริ่มให้หมด แต่วันหน้าท่านก็ไปบอกรัฐบาลให้ทำต่อ หรืออะไรก็แล้วแต่ เพราะเป็นรัฐบาลเลือกตั้งของท่าน

การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน วันนี้ได้เร่งทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ กำลังวางระบบการเดินรถ แล้วก็จะเริ่มทดลองวิ่งในต้นปี 2559 สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย กำลังคัดเลือกผู้เดินรถ คาดว่าจะเปิดบริการได้ 2561 เส้นทางอื่น ๆ หลายเส้นทาง เช่น สายสีเขียวใต้ ช่วงสมุทรปราการ – บางปู สายสีเขียวด้านเหนือ ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต สายสีส้ม ช่วง พระราม 9 – มีนบุรี สายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ทั้งหมดจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จและเปิดบริการภายในปี 2563 ก็ติดตามก็แล้วกัน ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ถ้าไม่ทำวันนี้ก็ไปรอกันอีกไม่ไหวแล้ว รอกันมานานเต็มที ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่ดูแลโดย รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รฟม.) หรือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อย่างเช่น สายสีแดง ช่วงรังสิต – บางซื่อก็จะให้เชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งระบบ

นอกจากรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครแล้ว รถไฟฟ้า Monorail หรืออะไรต่าง ๆ หรือรถรางในพื้นที่ปริมณฑล หรือเมืองใหญ่ ๆ ก็วางแผน เพื่ออนาคตไว้แล้วก็กำลังทำ Action Plan กันอยู่แต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของบางส่วน เป็นเรื่องของพื้นที่ด้วยที่ต้องช่วยกันดำเนินการ อันนี้จะต้องทำหลายลักษณะวันนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนรัฐลงทุนอย่างเดียวไม่ไหว ต้องร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเบื้องต้นอาจจะเน้นเส้นทางระยะสั้นที่มีการคมนาคมขนส่งจำนวนมาก เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ ไป พัทยา ระยอง หรือหัวหิน ได้ประกาศไปแล้วมีเอกชนสนใจร่วมลงทุนมาพอสมควร รัฐก็จะให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดหาที่ดิน ซึ่งมีผู้สนใจหลายท่าน ต่างชาติ ญี่ปุ่นก็สนใจในเส้นทางในเรื่องของรถไฟความเร็วสูง

ถ้าให้เขาลงทุนมา เขาก็ต้องรับผิดชอบในการเดินรถอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ อาจจะแพง หรืออาจจะถูก ถ้าอยากให้เกิดก็ต้องเกิดก่อน แล้วก็ชดเชยรายได้ที่อาจจะขาดทุน ทำอย่างไรราคาจะไม่สูงก็อาจจะต้องคุยกันเรื่องผลประโยชน์ระหว่างสองข้างทางหรือสถานีรถไฟฟ้า อันนี้เป็นส่วนที่ไทยจะต้องพูดคุยต่อไป ไม่อยากให้เสียเปรียบ แล้วทำอย่างไรจะมีที่ค้าขายมีที่อยู่อาศัยตลอดเส้นทางใหม่ ๆ เหล่านี้ ก็เป็นตึก เป็นคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ให้กับคนที่มีรายได้น้อยอยู่ ทำอย่างไรก็ต้องร่วมมือกัน อย่ามาอยู่กันเลยแบบสลัม แบบชุมชนที่ๆ ผมเข้าใจว่า ท่านก็ไม่มีสตางค์ รัฐก็ต้องดูแลแต่ท่านก็ต้องมาเช่า มีทั้งเช่า มีทั้งผ่อนชำระ ผ่อนส่ง เช่าซื้อก็ไปว่ากันมา ถ้าไม่เริ่มคิดอย่างนี้เป็นไปไม่ได้วันหน้าก็รกรุงรังไปหมด ริมคลองก็ทำอะไรไม่ได้ แน่นคลอง ชุมชนก็แออัดไฟไหม้อีกอะไรอีก วุ่นวาย เราจะได้มาใช้พื้นที่ในการทำสวนสาธารณะในการทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกมากมาย สนามกีฬาแล้วคนเหล่านี้ก็มาขึ้นอยู่บนแฟลตหรือบนอพาร์ทเม้นท์ที่พอสมควร ก็ดี อย่างน้อยก็ดีกว่าเพิงสังกะสี หรือบ้านที่ผุพัง หน้าฝน หน้าร้อนก็ไม่สบาย ลูกหลานก็ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี วันนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการ

เรื่องการใช้ยางพาราทำถนน และอื่น ๆ ได้สั่งการไปแล้ว ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการด้วย

ผมต้องการให้เอายางมาใช้ให้มากที่สุดในขณะนี้ ถนนที่สามารถลงได้ทำได้ทุกเส้น ใช้ยางมาผสม อาจจะต้องมีการปรับราคาเพิ่มอะไรก็ว่าเสนอมาเร็ว ๆ เราก็ต้องเร่งรัด ถ้าทำได้ เราก็จะเอายางมาใช้ในประเทศให้มากขึ้น และหาทางว่าจะทำอย่างไรให้การลงทุนของต่างประเทศใช้ผลผลิตภายในประเทศนี้บ้างบางทีก็ติดในข้อตกลง ใน Free Trade Area : FTA (ข้อตกลงการค้าเสรี) ในกติกาว่า การค้าลงทุนต้องอะไรอย่างไร วันนี้ก็เข้มงวดอยู่แล้ว ต้องใช้ 60 % ขึ้นไป 70 80 90 ไปสั่ง 100% คงลำบากตอนนี้

เราต้องพัฒนาของเราให้ดีกว่า มีคุณภาพ มีการรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สากล และระวังการกีดกันทางการค้าการละเมิดลิขสิทธิ์ มากมายไปหมด เราไม่ได้เริ่มมาอย่างนี้ วันนี้ต้องมาเริ่มทุกอย่างเวลาเดียวกัน จะทันเวลาหรือไม่ ถ้าไม่ร่วมมือ ไม่มีทางทัน

เพราะฉะนั้นได้ให้ทุกกระทรวงได้ไปรวบรวมความต้องการในการใช้ยางพารา เช่น ไปทำพื้น อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่เก็บน้ำไม่ได้ นี่ใช้ยางได้ ยางดิบได้ในเรื่องของอิฐบล๊อก และในเรื่องของแผ่นยาง สนามกีฬาฟุตซอล หรือสนามวิ่งลู่วิ่งอะไรต่าง ๆ กำลังเร่งดำเนินการทั้งหมด ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯเร่งดำเนินการเรื่องนี้ด้วย ไว้สัปดาห์หน้าในช่วงการประชุมที่หัวหินก็จะนำของนี้ไปแสดงให้เห็นด้วยว่าเราทำอะไรขอเชิญนักธุรกิจ SMEs ต่าง ๆ ไปที่โรงแรมหัวหินของทหารที่สวนสนประดิพัทธ์

เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ให้ความสำคัญปัญหาภัยแล้งซ้ำซากซ้ำซากมากี่ปีแล้ว ก็เสียเงินเสียทองมาตลอด วันนี้ต้องแก้ปัญหาให้ได้แหล่งน้ำจะทำอย่างไร จะไปปลูกพืชอะไรบ้าง อุทกภัยบางทีก็ท่วมอีกพอหลังน้ำท่วมก็แห้งแล้ง เป็นอยู่อย่างนี้ ผมถามว่าใครจะต้องมาแก้ รัฐบาลต้องแก้ ร่วมมือกับประชาชนที่เขารู้อยู่ว่าเป็นอย่างไร คราวนี้ถ้าเราทำไม่จบสักอัน ทำกระจาย ๆ ไปเรื่อย ๆ ก็ไม่มีข้อยุติว่าจะหมดเมื่อไหร่ เพราะว่าเงินน้อย ถ้าเงินมากไม่มีปัญหา เราก็ไม่อยากจะกู้ยืมกันทีเดียว เป็นปัญหาหมด เรื่องการทำ EIA (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ประชาวิจารณ์ ความต้องการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายป่าไม้ มากมายไปหมด

วันนี้ก็ทำให้ทั่วถึง เร่งเป็นระยะก่อน ระยะแรกก็เร่งด่วน ซ้ำซากพวกนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพืช ก็ต้องไปดูน้ำน้อยใช้ปลูกได้ที่ไหน วันนี้หลายคน ขอขอบคุณเกษตรกรที่เปลี่ยนจากข้าวมาเป็นอ้อยมีโรงงานจะขยายไป ก็ไปทำจะได้รองรับกันได้ อย่ามาบอกว่าเพราะอย่างนี้อย่างนั้น รัฐบาลอย่างนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพแล้ว ท่านอื่นไม่ไปเปลี่ยนอยู่แล้ว ท่านไม่เชื่อวันนี้ก็ยังมีปลูกนาปรังอยู่ จำนวน 200 – 300 ไร่ เดือดร้อนมาผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ผมบอกแล้วว่าเราไม่ให้ปลูก เพราะฉะนั้นเราก็ลำบากในการที่จะไปเยียวยา เพราะห้ามไปแล้ว ท่านก็ปรึกษากันแล้วกันกับเกษตรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เกษตรพาณิชย์หรือใครต่าง ๆ ในพื้นที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ทำงานให้มีคุณภาพด้วย มีประสิทธิภาพ ผมทราบว่าหลายท่านมีความเหน็ดเหนื่อย หลายท่านก็ทำตามนโยบายของแต่ละกรม แต่ละกระทรวงดี หลายท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ หลายท่านอาจจะไม่มีคุณภาพเพียงพอ ก็จะให้หน่วยพิจารณา ผลงานไม่ปรากฏหรือมีปัญหาประชาชนไม่ตอบรับอะไรก็ไปแก้มา ต้องแก้ ทั้ง คน ระบบ วิธีการด้วย

เรื่องของการซ่อมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ผมบอกแล้วว่าเราเพิ่มได้ไม่มากนัก เพราะต้องทุนน้ำมีเท่านี้การส่งน้ำมีเท่านี้ ระดับพื้นที่ต่างกัน ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขียนทำไปทั้งหมด แล้วก็ทำได้ ทำไม่ได้ ทำไม่ได้ก็ไม่ได้ ท่านต้องรู้ว่าอันไหนทำไม่ได้ อันมีน้ำ อันไหนไม่มีน้ำ ต้องรู้ ข้อมูลผมให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ให้ข้อมูลประชาชนด้วย ที่ผ่านมาเขาไม่รู้เรื่อง เขาก็ทำตามบรรพบุรุษเขามาโดยตลอด

เรื่องการปลูกป่ารักษาต้นน้ำวันนี้ก็ต้องสอดคล้องกับแผนการจัดระเบียบที่ดินของรัฐบาลนี้ ต้องมีทั้งพื้นที่ปฏิรูป มีทั้งพื้นที่ที่ให้เป็นสิทธิของชุมชนในการทำกิน ไม่ได้เป็นโฉนด ไม่มีคำว่าโฉนดอีกตรงนี้ ใช้ทำร่วมกัน ต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการเช่าที่ดินของรัฐ ที่ผิดกฎหมายทั้งหมด ต้องหาวิธีการแก้ทางรัฐศาสตร์ กำลังคุยกัน ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยกฎหมายอย่างเดียว ก็ใช้อะไรไม่ได้ ทำประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ ประชาชนก็เดือดร้อน

เมื่อวานผมประชุมไปแล้วเรื่องที่ดินใหญ่ของรัฐบาล หาที่ดินทำกิน อย่าเรียกร้องกันมากนัก ทั้ง ป่าต้นน้ำ ป่าอุทยาน ป่าอนุรักษ์ มีเต็มไปหมดเลยคนเข้าไปอยู่ แล้วจะทำอย่างไร อันไหนขยับได้ ควรขยับ ขอมา บอกรัฐมาว่าอยากจะออกมาอยู่ข้างนอก รัฐจะหาที่อยู่ให้ ก็ไปปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ได้ ในระหว่างนี้ ระหว่างที่ยังย้ายไม่ได้ ก็ไปปลูกป่า ปลูกต้นน้ำแทนให้กับรัฐ แล้วจะให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่ดูเรื่องงบประมาณตรงนี้ ให้คอยดูแล จะได้มีรายได้ และเตรียมการย้ายด้วย ไม่ใช่ย้ายมาก่อน แล้วอยู่ไม่ได้ ก็ลำบาก คิดให้ดี ต่อไปผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจนโยบายว่า ทำอะไรก็ตามเป็นไปตามกฎหมาย เป็นไปตามแผนงาน แต่ต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน จะทำอย่างไรไปคิดมา นั้นคือหน้าที่ของท่าน ต้องทำให้ได้

เรื่องการปลูกป่ารักษาต้นน้ำ ลดการพังทลายของดิน การสร้างแก้มลิงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ อ่างพวง แหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำไร่นา การเจาะบ่อบาดาลโดยประชาชนเอง มีเงินให้เขาไปขุดไปเจาะ ให้เขาผ่อนชำระ อะไรก็แล้วแต่ไปคิดมา ทุกกระทรวงถ้าคิดแบบนี้ ช่วยกันหมด ถ้าคิดรอคำสั่งอย่างเดียวไปไม่ได้ เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานให้ทำได้เลย ทำได้ทันที สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเร่งด่วน ซึ่งรัฐบาล และ คสช. ได้เข้ามาดูแล ได้อนุมัติโครงการไปแล้วกว่า 16,000 โครงการ เป็นเม็ดเงิน 77,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วจำนวน 5,705 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35 จากโครงการทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติ ก็จะต้องไปตรวจสอบกันอีก เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ดี ครั้งหน้ามีน้ำมากขึ้น ก็จะลดพื้นที่การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การขุดบ่อน้ำบาดาลจะไปเจาะในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคก่อนจำนวน 2,708 แห่ง ช่วยเหลือประชาชนได้ 3,961 หมู่บ้านให้มีน้ำอุปโภคบริโภค

เรื่องการปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการเขื่อนลำปาว เพิ่มความจุเขื่อนลำพระเพลิง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดว่าจะทำให้มีน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นอีก 279 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นการขยายของเดิมไม่ได้ไปขุดใหม่ ส่งน้ำในพื้นที่ชลประทานได้ 580,000 ไร่ จะได้มีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานใหม่ ๆ ก่อสร้างฝาย แก้มลิง อ่างเก็บน้ำ สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำเพิ่มเติมอีก 598 แห่ง จากเดิมมีอยู่เพียง 183 แห่ง ที่ผ่านมามีเท่านี้ นี่เราเพิ่มอีกตั้ง 500 – 600 แห่ง จะทำให้ช่วยกักเก็บน้ำได้มากขึ้น 1,125 ล้านลูกบาศก์เมตร และช่วยพื้นที่ชลประทานที่เปิดใหม่ถึง 1.8 ล้านไร่ มีการฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ กว่า 2,000 แห่ง และขุดบ่อน้ำขนาดเล็กอีก 50,000 แห่ง การขุดลอกแม่น้ำยม น่าน ป่าสัก ในพื้นที่ที่เหมาะสม และโครงการอื่น ๆ ในส่วนที่เหลือ กำลังเร่งดำเนินการทั้งหมด ในช่วง 8 เดือน

เราทำงานหนัก ซึ่งช้าบ้าง เร็วบ้างมีหลายขั้นตอน แต่นั้นคืออนาคตของท่าน ท่านต้องมองอนาคตว่าวันหน้าจะอยู่กันอย่างไร ทำอย่างไร ทุกอย่างที่ผมทำ ผมมองอนาคตเข้ามาก่อน และกลับมาดูปัจจุบันเรามีแค่ไหน อย่างไร เสร็จแล้วไปดูอดีตว่า ปัญหาอยู่ที่ไหน เอาทั้งอนาคต อดีต ปัจจุบัน มารวมกัน และจากนั้นก็ย่อมาส่วนแผนงาน Action Plan งบประมาณวางไว้อย่างนี้ และก็ทำไปทีละ Step ตามโรดแม็ป ตามห้วงระยะเวลา มีผลสัมฤทธิ์อย่างไร ประชาชนรับรู้อย่างไร ความพอใจแค่ไหน อย่างไร ถ้าไม่ดีตรงนี้ก็ต้องเลิก ไปทำต่อใหม่ ไม่ได้เหมาจ่ายยาวขนาดนั้น คิดเงินไว้ คิดโครงการไว้คิดแผนงานไว้ แต่จะทำเป็นห้วง ๆ

เรื่องเร่งด่วนอย่างวันนี้เราก็ต้องกู้ยืมระยะที่ 1 มาสมทบ 40,000 ล้าน เรื่องถนนหนทาง เพื่อสอดคล้อง AEC ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ทำ เรื่องน้ำด้วยอีกประมาณ 38,000 นี่เงินปกติใช้ไปแล้ว ไม่พอก็ต้องกู้มาสมทบ ต้องใช้ 80,000 ล้าน มีเงินงบประมาณแล้วประมาณ 40,000 ล้าน ให้เข้าใจด้วย ขอให้ฟังและเข้าใจด้วย วันนี้ปัญหาหนักที่สุดคือเรื่องของกฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Finishing : IUU)

เรื่องของสินค้าประมง ผมประกาศไปแล้วว่าเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งรวมไปถึงการค้ามนุษย์ ที่ต้องดูแลทั้งผู้ค้า ผู้ประกอบการ สมาคมประมง ลูกเรือ เจ้าหน้าที่ ขณะนี้ก็ได้ให้ทางกระทรวงกลาโหม รองนายกรัฐมนตรีไปหารือร่วมกันกับมิตรประเทศรอบบ้าน ทั้ง เวียดนาม ลาว กัมพูชา ที่มีพื้นที่ติดทะเลทั้งหมด รวมทั้ง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ว่าจะร่วมมือด้านการประมงอย่างไร ไม่อย่างนั้นเราไปละเมิดกันไปกันมา แล้วก็ถูกจับถูกเผาเรือกันแบบนี้ไม่ได้ กำลังเร่งดำเนินการอยู่ ตอนนี้หลายประเทศก็ยังวุ่นวายอยู่เหมือนกัน ยังไม่ได้พูดคุยกันมากนัก แต่ได้มีการติดต่อประสานงานกันอยู่แล้ว ให้ความสำคัญเรื่อง IUU การค้ามนุษย์ ถ้ามีการประกาศออกมา เราเป็นปัญหามาก เรื่อง Trip Report

ถ้าเขาไม่แก้ เราจะค้าขายอะไรไม่ได้ ซึ่งผมทำเต็มที่แล้ว ต้องเข้าใจว่าผมทำเต็มที่แล้ว ไม่ปฏิเสธ ไม่แก้ตัว วางแล้วปัญหามากมายสะสม แต่ก็อยากจะชี้แจงองค์กรระหว่างประเทศให้เข้าใจว่า เราทำทุกมิติ

แต่ก็เห็นถึงเจตนา ความตั้งใจของเรา เราก็ไม่สามารถจะแก้ตัวกับท่านได้ แต่ผมถามว่า ถ้าเราถูกลดการค้าขายในสิ่งเหล่านี้ ทำให้คนเดือดร้อนมากมาย ซึ่งมีผลกระทบในหน้าที่ของแต่ละประเทศที่ต้องดูแลเรื่องมนุษยชาติ ประชาคมโลกให้เขาอยู่ได้ คนจนทำอย่างไร และเป็นหลักการหนึ่งขององค์กรระหว่างประเทศ ก็ฝากดูทั้ง 2 อย่างด้วย เราพร้อมจะแก้ปัญหา พร้อมจะทำทุกอย่างให้ได้รับการยอมรับ เพราะว่าสินค้าของเราเป็นที่ต้องการของท่านอยู่เหมือนกัน แต่ติดที่ระเบียบอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งต้องมีการแก้ไข

เรื่องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ต่าง ๆ หลาย พ.ร.บ. ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักในเรื่องที่ท่านจะใช้ประโยชน์อย่างไร ตรงนี้ออกไป ไม่เคยออกได้ ออกมาแล้ว เช่น พ.ร.บ.ของกระทรวงยุติธรรม คนจนมีคดีความ ก็ไปติดต่อที่กระทรวงยุติธรรม เราตั้งไว้ตั้งมากมาย 50 – 60 ล้าน ถ้าจะต้องสู้คดีอะไรต่าง ๆ ก็ไปหาเขา บางทีไม่ค่อยได้ฟัง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

วันนี้ก็ส่งเสริมการลงทุน แก้ไขในเรื่องของการร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน ทำทุกอัน พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora :CITES) มีผลประโยชน์ต่อการค้า ระดับ ขนาดของประเทศ และประชาชนด้วย

เรื่องของ พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ อันนี้ก็ออกไปแล้ว เราจะต้องทำอย่างไรให้สามารถติดต่อได้ในช่องทางเดียว มาตรงนี้เลย แล้วก็รู้ทั้งหมด ต้องมีหลักฐานอะไร เสร็จแล้วแต่ละกระทรวงก็อาจจะรับไปหรือไปติดต่อที่กระทรวงก่อนในระยะแรก ต่อไปก็มี Digital Economy เข้ามาอีกจะได้เข้าเหมือนที่ต่างประเทศเขาเป็น เหมือนประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ ผมยกตัวอย่างจะไปไหน อะไรมาไหนเขากดในคอมพิวเตอร์ติดต่อที่นี้ได้เลย ก็ไม่ต้องเดินทางมากเราไม่ได้ทำมา ก็กำลังจะทำในเดือนสิงหาคมนี้ จะเปิดประมูล 4G แล้วก็จะทำในทุกมิติ ทั้ง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยาการสาธารณสุข และศูนย์ Data Center ในส่วนของ Economy การค้า เรื่องการศึกษา e-Learning การนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งหมดวันนี้โลกเขาใช้ Social เหล่านี้แล้ว ใช้ระบบเทคโนโลยีระดับสูง เราก็ต้องทำเพื่อให้เกิดภาพรวมของช่องทางการติดต่อสื่อสาร ในการใช้ประโยชน์ เหมือนที่หลายคนเขาทำ

ขอความร่วมมือ ช่วยกันฟังด้วยเวลาผมพูด อดทนเล็กน้อย ผมก็พยายามเต็มที่ ถ้าผมไม่พูด ก็ไม่รู้ ข้าราชการจะได้ฟังผมโดยตรงได้ เพราะบางทีต้องผ่านไปทางเจ้ากระทรวง กว่าจะลงไปข้างล่าง ผมเข้าใจว่ารัฐมนตรีโอเค ปลัดโอเค แต่หลังจากปลัดลงไปแล้วผมคิดว่า อาจจะถ่ายทอดไม่ครบ ผมถึงได้มาพูดยาว เพราะว่าหลายอย่างสั่งไม่ได้ ต้องทำความเข้าใจด้วยว่า คิดอย่างไร แต่ทั้งหมด ท่านต้องไปเดินของท่าน อาจจะมีวิธีการที่ไม่ใช่อย่างที่ผมพูด แต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการคือประชาชนมีความสุข มีความพึงพอใจ มีรายได้ที่เพียงพอ และมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน ที่เรากำลังไว้ปี 2015 – 2020 ในเรื่องของ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอร้องอะไรที่ฟังยังไม่ได้จบ บางทียังไม่เข้าใจ คราวที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องภาษีที่ดินอะไรต่าง ๆ ไว้อธิบายกันต่อว่ามีความจำเป็นอย่างไร และใครจะได้อย่างไร ใครจะเสียอย่างไร ไม่ใช่ว่า พอมองคำว่าเสียอย่างเดียว แล้วไม่ได้ เจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องปรับปรุงวิธีการนำเสนอใหม่ ทุกคนมีความตั้งใจหมด ประชาชนก็รู้ว่าเดือดร้อน ข้าราชการก็มีความตั้งใจ แต่นี่อาจจะปรับ 2 อย่างเข้าหากัน ก็ด้วยความเข้าใจ ผมก็มาพูดกับท่านไม่ได้มุ่งหวังให้ใครเดือดร้อน แต่ทุกคนจะร่วมมือกับรัฐในการที่จะพัฒนาชาติให้เป็นเมืองอย่างไรในอนาคต ถ้าไม่ร่วมมือ รัฐอย่างเดียวไปไม่ได้ ผมเรียนท่านอย่างนี้

เพราะฉะนั้นผมก็เปิดใจกับท่านไม่ได้อยากบังคับท่านด้วยกฎหมายมากนักอยู่แล้ว แต่ต้องมีกฎหมาย ต้องมี พ.ร.บ. แล้วก็ปรับปรุงระบบทั้งระบบ เพราะเราจะปฏิรูปประเทศการปฏิรูปประเทศ คือ ทั้ง คน ความรู้ การศึกษา สาธารณสุขพื้นฐาน การค้าการลงทุนต่าง ๆ สาธารณูปโภค อะไรเหล่านี้ แต่ทั้งหมดต้องมีงบประมาณ แล้วมาจากไหนงบประมาณ มาจากการส่งออก 70 % ที่เหลือก็มาจากภาษีรายได้ การลงทุนอะไรต่าง ๆ เรื่องรัฐวิสาหกิจ ถ้าเราไม่แก้ทุกอัน ทั้งระบบก็เสียหมด วันนี้ก็ต้องปรับ วันนี้เราปรับรัฐวิสาหกิจแล้ว ราชการกำลังทำอยู่ เรื่องความโปร่งใส เรื่องความเป็นธรรม เรื่องประสิทธิภาพ ก็แก้หมดไปกำกับดูแลที่ดี ต่อไปก็ต้องไปดูในเรื่องของเอกชน ธุรกิจต่าง ๆ ก็ต้องมีความโปร่งใส วันนี้เข้ามา อย่าไปพูดข้างนอก พูดกับสื่อ ไม่เป็นประโยชน์ พูดกับผมกับรัฐบาล ติดต่อไปที่กระทรวง ผมสั่งการไปแล้ว ไปได้ทุกกระทรวง ขอพบขออะไร เดี๋ยวจะตั้งคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อจะรองรับท่านอย่ามาบ่นข้างนอก

วันนี้ไปเตรียมการเลย การก่อสร้างการจัดซื้อจัดจ้าง สมาคมก่อสร้าง มีไม่ใช่หรือ นายกสมาคมไปรวบรวมมา ในแต่ละจังหวัดมีการลงทุนที่ไหน ถ้าไปพูด ๆ บอกว่า ไม่มีการลงทุนไม่ใช่ พูดอย่างนี้เสียหมด ท่านไม่พูด ท่านไปบอกว่า นี่ไปเปิดดูเว็บไซต์ ถามสำนักงบประมาณก็ได้ หรือถามจังหวัดก็ได้ว่า มีงบประมาณตรงไหนอย่างไร นี่เขาให้กันได้ แล้วท่านก็มาบอกว่า ถึงเวลาเมื่อไหร่ ท่านก็ตามสิครับ ไม่ใช่ต้องไปป้อนท่านทั้งหมดไม่ได้ ท่านต้องปรับเข้ามาบ้าง แล้วไป Find Out มา นำข้อมูลมา แล้วมาเสนอประมูลจัดซื้อจัดจ้างแข่งกับเขา ถ้าได้ท่านก็นำไปทำ ไม่อย่างนั้นพอท่านไม่บอกว่าตรงนี้ไม่เกิดไม่ทำ รอป้อนอย่างเดียวเหมือนเดิมไม่ได้ ไม่มีพวกของใครทั้งสิ้น ท่านต้องแข่งขันกัน

เรื่องการค้าเสรี การประกอบการเสรีในส่วนของการขายวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นี่ก็ไม่ใช่รอขึ้นราคาท่านต้องรอสิ่งของเหล่านี้ เตรียมเซิฟไว้ เดี๋ยวพอจะทำไม่มีของอีก ท่านไม่ช่วยผม แล้วบอกว่าเศรษฐกิจแย่ แล้วผมไม่ทำอะไร แก้ทุกอัน ท่านต้องช่วยผมด้วย แก้ตัวเองด้วย ทุกคนต้องมองตนเองเป็นหลักแล้วก็แก้ไข อย่าฟังข้างเดียว ฟังหูหนึ่ง แล้วเตรียมขัดขวาง ท่านต้องฟังหูข้างหนึ่ง ก่อนจะออกไปอีกข้างหนึ่งคิด ๆ ว่าเป็นอย่างไร จำเป็นไหม ฟังให้จบ ถ้าฟังไม่จบท่านก็ว่า เก็บเงิน เก็บภาษี เสียตรงนี้ ท่านไม่ฟังที่เขาพูดต่อไป ข้าราชการก็เหมือนกัน อะไรที่เขาจะได้พูดก่อน เสียก่อนเสร็จทุกที ไปไม่ถึงตรงที่จะได้ นี่คือการที่สำคัญ

ผมพูดมากอีกแล้ว ตั้งใจจะพูดให้น้อยลง อยากให้เป็นการคืนความสุขของคนในชาติ ของ คสช. และรัฐบาลนี้ ทุกคนก็ต้องช่วยกัน ต้องเหน็ดเหนื่อย และต้องสร้างพลังอันแน่วแน่ในการที่จะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองให้ได้ อย่างอื่นมีความสำคัญน้อยกว่าเรื่องปากท้อง เรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องอะไรต่าง ๆ เรื่องประชาธิปไตยสำคัญเหมือนกัน แต่ก็ค่อย ๆ ไป เดินไปตามโรดแม็ป ไม่เห็นจะต้องมาขัดแย้งอะไรกันมากมาย ทุกคนเขาตั้งใจ สปช. สนช. เขาก็ตั้งใจทำงานทุกคน

วันนี้ถ้ายังไม่เข้าใจกัน ไปไม่ได้แน่นอน ปฏิรูปไม่ได้ ขอให้มีความสุขในวันหยุดราชการ อีกสัปดาห์หนึ่งพวกเราก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ในเร็ววัน ทุกวันเราไม่ได้หยุดนิ่งเลย ขอบคุณ สวัสดีครับ

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net