ตั้ง 'ถวิล เปลี่ยนศรี' นั่งประธานบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

28 ก.ค.2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เนื้อหาระบุ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 แต่งตั้ง นายถวิล เปลี่ยนศรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนพลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (25 พฤศจิกายน 2557) อนุมัติให้พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ้นจากตำแหน่ง และให้แต่งตั้งพลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และแต่งตั้งนายถวิล เปลี่ยนศรี เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนกรรมการอื่นที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 นั้น

บัดนี้ พลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ ประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้นายถวิล เปลี่ยนศรี (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศกระทรวงการคลัง) พ้นจากตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามนัยมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และแต่งตั้ง นายถวิล เปลี่ยนศรี ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนพลเอก วิโรจน์ บัวจรูญ ที่จะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์