Skip to main content
sharethis
12 ก.พ. 2559 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้ออกแถลงการณ์กรณี "จรรยาบรรณบริษัทในตลาดทุน" โดยระบุว่า จากกรณีผู้บริหารระดับสูงของ บมจ. ซีพีออลล์ และ บมจ. สยามแมคโคร ได้ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปซื้อหุ้นจำนวนมากของ บมจ. สยามแมคโคร (MAKRO) จนถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงโทษปรับเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีอาญา ภายใต้ความผิดกรณีการใช้ข้อมูลภายในเข้ามาทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ซึ่งการเอาเปรียบผู้อื่นและเป็นการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม นี่ไม่ใช่ครั้งแรก กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นในอดีตกับหลายบริษัทซ้ำแล้วซ้ำอีก และเชื่อว่าในอนาคตคงจะเกิดขึ้นอีกเหมือนเดิม
 
เรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอและจุดบกพร่องของการดำเนินธุรกิจ ที่นำไปสู่ภาพพจน์ของการไม่ซื่อสัตย์ ขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณในธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ยังมีผลกระทบอย่างมากต่อความพยายามแก้ปัญหาธรรมาภิบาลและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในภาคธุรกิจ จนอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบริษัทจดทะเบียนไทยทั้งหมดและกลายเป็นตัวฉุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศต่อไป
 
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ยังระบุในแถลงการด้วยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นฯ ขอขอบคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจต่อการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. ที่รักษามาตรฐานการกำกับดูแลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สื่อมวลชนและทุกท่านที่ได้แสดงบทบาทในการขับเคลื่อนต่อเนื่องเพื่อให้มีมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสมทั้งในกรณีนี้และกรณีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการที่ได้เสนอแนะให้นักลงทุนทั้งกองทุนของรัฐและเอกชนรวมถึงรายย่อย ได้พิจารณาทบทวนการลงทุนในบริษัทที่มุ่งแสวงหากำไรโดยขาดธรรมาภิบาล ขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อปกป้องส่วนรวมและสร้างมาตรฐานที่ดีร่วมกัน
 
สำหรับการแก้ปัญหาคอร์รัปชันในระยะยาว และเสริมสร้างธรรมาภิบาล ของภาคธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลนั้น องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ระบุว่า ขอตอกย้ำจุดยืนในการสนับสนุนทุกภาคส่วนของสังคมในการต่อสู้กับการทุจริตคดโกง อีกทั้งขอเรียกร้องให้ประชาชนไทย ผู้บริโภคไทย ให้ร่วมเป็นกลไกในการเปลี่ยนสังคมด้วยการไม่ดูดาย หากรู้จักใช้วิจารณญาณในการเลือกสนับสนุนธุรกิจที่รู้จักทั้งรับผิดและรับชอบ เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้ ต่อต้านร่วมกัน เพียงหนึ่งหน่วยของสังคมที่ละเลยหน้าที่ก็อาจส่งผลถึงเป้าหมายที่เราได้ร่วมกันกำหนด พลังแห่งความร่วมมือและการยืนหยัดในจุดยืนเท่านั้นจะทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นในการเอาชนะการคอร์รัปชั่นของประเทศ
 
 
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net