หมายเหตุประเพทไทย #127 ตามหาอนุสาวรีย์รำลึก 6 ตุลา 19

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ยังอยู่ในชุดรำลึก 40 ปี 6 ตุลาคม 2519 โดย ชานันท์ ยอดหงษ์ และเจนวิทย์ เชื้อสาวะถี ออกตามหาตำแหน่งแห่งที่ของความทรงจำรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ทำให้พบว่านอกจากประติมากรรมด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และป้ายชื่อห้อง 'จารุพงษ์ ทองสินธุ์' เพื่อรำลึกถึงนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ก็ไม่มีอนุสาวรีย์ หรือความทรงจำใดๆ เกี่ยวกับ 6 ตุลาคม 2519 ที่ริเริ่มโดยรัฐบาล

นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาของเยอรมนี ที่มีอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวในยุโรป และอนสุรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงการข่มเหงคนรักเพศเดียวกันในยุคนาซี โดยอนุสรณ์สถานที่สร้างขึ้นนี้เกิดขึ้นในบริบทที่รัฐบาลเยอรมนีในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยอมรับผิดในสิ่งที่รัฐบาลยุคนาซีก่อขึ้นด้วย ในขณะที่กรณีของไทย รัฐบาลยังไม่เคยยอมผิดต่อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และยังมีการนิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ด้วย

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่

https://www.facebook.com/maihetpraphetthai หรือ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyjd9jzMpO2Xby4FyxWMwY8auIFY01eVQ