Skip to main content
sharethis

การบินไทยประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี 2559 ขาดทุนจากการดำเนินงานธุรกิจการบิน จำนวน 836 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 80.3%  ด้านบางกอกแอร์เวย์ส กำไรโต 20% แอร์เอเชียฟันกำไร 396.6 ล้าน เพิ่มขึ้น 333%  เหตุมาจากจำนวนผู้โดยสารที่ยังคงเติบโต ขณะที่ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง

13 พ.ย. 2559 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี 2559 ขาดทุนจากการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Operating Loss) จำนวน 836 ล้านบาท (ขาดทุนลดลงจากปีก่อน 80.3%) ประกอบกับบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และเครื่องบิน จำนวน 624 ล้านบาท แต่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 120 ล้านบาท ส่งผลให้ขาดทุนสุทธิ 1,591 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลประกอบการเก้าเดือนแรกของปี 2559 มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจการบินจำนวน 4,560 ล้านบาท ดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนถึง 4,536 ล้านบาท

จรัมพร  โชติกเสถียร  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 3 บริษัทฯ ยังคงดำเนินกลยุทธ์ตามแผนปฏิรูปองค์กรระยะที่ 2 “สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน” ต่อเนื่องมาจากไตรมาสก่อน เช่น การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้หน่วยธุรกิจ และยังได้เน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารรายได้ และการให้บริการ เช่น ระบบบริหารราคา  (Fare Management System) เพื่อกำหนดราคาในเส้นทางต่างๆ ได้รวดเร็วและสามารถแข่งขันได้ ระบบการบริหารโครงข่ายเส้นทางบิน (Route Network Management System) เพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงเส้นทางบินให้ดีขึ้น รวมทั้งระบบการให้บริการ เพื่อมุ่งบูรณาการให้งานบริการในทุกจุดสัมผัสสู่ความเป็นเลิศอย่างครบวงจร (Service Ring) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ของการปฏิรูปเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) ในปี 2560 นอกจากนี้ในไตรมาสนี้ยังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ในห้องโดยสารบนเครื่องบินโบอิ้ง 777-200ER จำนวน 6 ลำ ตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ระยะยาว 10 ปี ซึ่งจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Best South-East Asian Airline 2016) จาก TTG Travel Awards เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน
 
ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ รับมอบเครื่องบินแอร์บัส A350-900XWB 1 ลำ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 และปลดประจำการเครื่องบินเช่าดำเนินงานโบอิ้ง 777-200 1 ลำ ทำให้จำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีจำนวน 94 ลำ ลดลง 1 ลำ เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 แต่มีอัตราการใช้ประโยชน์ของเครื่องบิน (Aircraft Utilization) เพิ่มขึ้นเป็น 11.6 ชั่วโมง จาก 10.8 ชั่วโมง ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 5.50 ล้านคน สูงกว่าปีก่อน 7.6%
 

แอร์เอเชียกำไรไตรมาส 3 กำไรสทุธิอยู่ที่ 396.6 ล้าน

ขณะที่ ทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ว่า มีกำไรสทุธิอยู่ที่ 396.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 305 ล้านบาท จากไตรมาส 3 ปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น  333% โดยมีสาเหตุมาจากจำนวนผู้โดยสารที่ยังคงเติบโตอยู่ที่ 21% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง โดยจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างในอัตราหุ้นละ 15 สตางค์ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้
 
สำหรับประมาณการนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 มีจำนวน 8.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 13% ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากจีนและนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน ที่ขยายตัว 15% ส่งผลให้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2559 สายการบินไทยแอร์เอเชียมีจำนวนผู้โดยสารรวมอยู่ทูี 4.3 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สูงกว่าปริมาณที่นั่งที่เพิ่มขึ้น 17% ในไตรมาสนี้
 
นอกจากนี้ ได้ขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศ 2 เส้นทาง ได้แก่ ดอนเมือง – เวียงจันทน์ และหาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รวมถึงเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทาง กรุงเทพฯ – อุดรธานี เป็น 3 เที่ยวบินต่อวัน โดยสิ้นไตรมาส 3 จะมีฝูงบินจำนวนทั้งสิ้น 49 ลำ
 

บางกอกแอร์เวย์ส 9 เดือนแรกกำไรโต 20%

ด้าน พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 59 ว่า บริษัทมีรายได้รวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 3 อยู่ที่ 6,697.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 680.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นกำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 662.4 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.32 บาทต่อหุ้น
       
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทฯ เป็นผลมาจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตของผู้โดยสารในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 อยู่ที่ 8.9% โดยมีจำนวนผู้โดยสารในไตรมาสที่ 3 ทั้งสิ้น 1.4 ล้านคน และมีปริมาณการขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ย 70.3% เพิ่มขึ้น 2.7 จุด เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2559 ของบริษัทฯ มีรายได้รวม 20,528.1 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจาก 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 1,866.8 ล้านบาท หรือ 10.0% และมีกำไรสุทธิ 2,143.6 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจาก 9 เดือนแรกของปี 2558 จำนวน 363.8 ล้านบาท หรือ 20.4%”
 
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net