ก.พ. 2560 ผู้ประกันตนว่างงาน 129,558 คน ถูกเลิกจ้าง 26,875 คน

เดือน ก.พ. 2560 พบผู้ประกันตน ม.33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 129,558 คน ถูกเลิกจ้าง 26,875 คน
 
26 มี.ค. 2560 สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน เปิดเผยตัวเลข เศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ระบุว่าภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2560 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,509,866 คน มีอัตราการขยายตัว 1.56% (YoY) เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,348,753 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 161,113 คน สาหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 129,558 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 5.26% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -2.90% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2560 มีจำนวน 133,421 คน อัตราการว่างงาน อยู่ที่ร้อยละ 1.23 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 26,875 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ที่ร้อยละ 0.28
 
เมื่อพิจารณาในด้านสถานการณ์การจ้างงานจากข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,509,866 คน มีอัตราการขยายตัว 1.56% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนกุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งมีจำนวน 10,348,753 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 พบว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ 1.56% ขยายตัวจากเดือนมกราคม 2560 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ 1.42% สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ
 
 
เมื่อพิจารณาในด้านสถานการณ์การว่างงาน (ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม : SSO) จากข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีผู้ว่างงานจำนวน 129,558 คน มีอัตราการขยายตัว (YoY)อยู่ที่ 5.26% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือนกุมภาพันธ์ 2559) มีจำนวน 123,087 คน ซึ่งตัวเลขลดลงจากเดือนมกราคม 2560 เทียบกับเดือนมกราคม 2559 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ 16.88% แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา(มกราคม 2560) พบว่า มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ -2.90% (MoM) และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อยู่ที่ 1.23% โดยอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งอยู่ที่ 1.1
 
 
เมื่อพิจารณาในด้านสถานการณ์การเลิกจ้าง อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 26,875 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 ลดลงจากเดือนมกราคม 2560 ที่ร้อยละ 0.28 และชะลอตัวจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.28
 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์