Skip to main content
sharethis

กสม.เปิดเวทีขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ วัส ย้ำประกอบธุรกิจเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องที่ถูกต้องทางศีลธรรม แต่ยังเป็นโอกาสที่จะนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

21 ส.ค.2560 รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (21 ส.ค.60) เมื่อเวลา 9.00 น. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่องการเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทยต่อภาคประชาสังคม ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของ กสม. ในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามกรอบของสหประชาชาติในประเทศไทย” ตอนหนึ่งว่า การประกอบธุรกิจโดยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องที่ถูกต้องทางศีลธรรม แต่ยังเป็นโอกาสที่จะนำประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพราะธุรกิจคือพลังขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่สิทธิมนุษยชนคือการดูแลทุกคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีความปลอดภัยในชีวิต มีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสม ได้รับโอกาสเท่าเทียมในด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ และได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

วัส กล่าวต่อว่า การที่สหประชาชาติให้การรับรองหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประชาคมโลก แม้ว่าหลักการชี้แนะฯ จะยังไม่ได้กำหนดความรับผิดชอบของภาคธุรกิจไว้ในลักษณะข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็ตาม แต่ถือเป็นการวางบรรทัดฐานสำหรับภาคธุรกิจให้ดำเนินกิจการด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้ 3 เสาหลัก คือ (1) ให้รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองประชาชนจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) ให้ภาคธุรกิจทุกระดับเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และ (3) ให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้รับการเยียวยาที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

“เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2560 กสม. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่องการเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทยขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยหน่วยงานข้างต้นได้ร่วมกันลงนามในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ สะท้อนถึงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ ซึ่งผลการจัดสัมมนาดังกล่าวได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลก” ประธาน กสม. กล่าว

ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดสัมมนาในวันนี้มุ่งเน้นการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมที่มีต่อหลักการชี้แนะฯ หลังจากเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กสม. ได้จัดเวทีเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ ให้กับภาครัฐและภาคธุรกิจมาแล้ว โดย กสม. จะรวบรวมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอส่งไปยังคณะรัฐมนตรีสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนต่อไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนได้รับการยอมรับจากนานาอารยะประเทศ

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net