Skip to main content
sharethis

กรุงเทพโพลล์เปิดผลสำรวจความเห็นเรื่องโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจ พบว่าแม้จะมีความตั้งใจทำธุรกิจในอนาคตมากถึง 56.6% แต่ก็มีความกลัวที่จะล้มเหลวจนไม่อยากลงทุนถึง 68.8 สาเหตุที่ไม่กล้าเริ่มเพราะเงินทุนไม่พอและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูง ปัจจัยการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 จะทำให้อยากเริ่มทำธุรกิจเองมากขึ้น

 

13 ก.ย.2565 กรุงเทพโพลล์รายงานว่า ทางหน่วยงานได้ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ หลังสถานการณ์โควิด- 19 คลี่คลาย (ครั้งที่ 4)” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,184 คนระหว่างวันที่ 1-8 ก.ย.2565 พบว่า

จากการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของธุรกิจ) ครั้งที่ 4โดยได้ทำการเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งที่ 3 (ช่วงเดือน มิ.ย. 2565) ในประเด็นต่างๆ พบว่า มีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจ ในอนาคตข้างหน้ามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.6 (โดยเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งที่ 3 ร้อยละ 3.5) รองลงมาคือ เห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.7 (ลดลงร้อยละ 2.0) และเห็นว่าตนเองมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ คิดเป็นร้อยละ 50.4 (ลดลงร้อยละ 1.3) ขณะที่เห็นว่าไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว คิดเป็นร้อยละ 68.8 (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.6)

ทั้งนี้สาเหตุที่ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองมากที่สุดคือ ไม่มีเงินทุนมากพอ คิดเป็นร้อยละ 47.6รองลงมาคือ น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ราคาสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 46.0 กลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน คิดเป็นร้อยละ 41.4 ปัญหาเงินเฟ้อในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 35.7 และกลัวทำแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 33.5

สุดท้ายเมื่อถามความเห็นต่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายจะทำให้อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 ทำให้อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 39.5 ทำให้อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

 

1. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของธุรกิจ)

คำถาม

สำรวจ

(ก.ย.65)

สำรวจ

(มิ.ย.65)

เพิ่มขึ้น/ลดลง

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ท่านมีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจ ในอนาคตข้างหน้า

56.6

53.1

+3.5

ท่านเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคต

55.7

57.7

-2.0

ตัวท่านมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่

50.4

51.7

-1.3

รู้จักผู้ประกอบการหรือมีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนในการริเริ่มธุรกิจ

45.6

44.4

+1.2

คิดว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เป็นสิ่งที่ง่ายในสถานการณ์ขณะนี้

16.3

16.1

+0.2

ไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว

68.8

64.2

+4.6

 2. สาเหตุที่ท่านไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวท่านเอง (เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ)

ไม่มีเงินทุนมากพอ

ร้อยละ

47.6

น้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ราคาสูงขึ้น

ร้อยละ

46.0

กลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน

ร้อยละ

41.4

ปัญหาเงินเฟ้อในปัจจุบัน

ร้อยละ

35.7

กลัวทำแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ

ร้อยละ

33.5

คิดว่างานที่ทำอยู่มั่นคงแล้ว เลี้ยงตัวเองได้แล้ว

ร้อยละ

29.7

ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ

ร้อยละ

28.9

การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของแบงค์ชาติ

ร้อยละ

28.1

หากไม่สำเร็จกลัวคนในครอบครัวจะเดือดร้อน แบกภาระหนี้ร่วมกัน

ร้อยละ

25.6

ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำธุรกิจอะไรดี

ร้อยละ

20.1

คิดว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่

ร้อยละ

19.4

กลัวการเริ่มต้นว่าจะทำไม่ได้

ร้อยละ

11.1

อื่นๆ อาทิ เศรษฐกิจไม่ดี สุขภาพไม่ดี การเมืองไม่นิ่ง ฯลฯ

ร้อยละ

6.0

 3. ความเห็นต่อสถานการณ์โควิด-19คลี่คลายจะทำให้อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่มากน้อยเพียงใด

ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ

60.5

(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างมาก ร้อยละ 46.7 และมากที่สุด ร้อยละ 13.8)

ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ร้อยละ

39.5

(โดยแบ่งเป็น ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 32.9 และน้อยที่สุด ร้อยละ 6.6)

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net