สันติภาพปางโหลง : เมียนมา 2018 ความรุนแรงสู่โต๊ะเจรจา [คลิป]

เสวนา SEAS Talk  3.18 หัวข้อ "สันติภาพปางโหลง เมียนมา 2018 : ความรุนแรงสู่โต๊ะเจรจา" เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ห้อง LA206-7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

อภิปรายโดย สมฤทธิ์ ลือชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านชาติพันธุ์วัฒนธรรมอุษาคเนย์, ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วงเสวนาในช่วงที่พม่ากำลังจัดการประชุมปางโหลงแห่งศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 3 จับตากระบวนการเจรจาสันติภาพในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา หรือพม่าในยุครัฐบาลพรรคเอ็นแอลดีว่ามีความคืบหน้าหรือถดถอยประการใดบ้าง เป้าหมายที่ไม่ตรงกันตั้งแต่กองทัพพม่าที่ต้องการมีบทบาทอย่างสูงในทางการเมืองรวมทั้งเล่นบทเป็นผู้พิทักษ์รัฐ ส่วนฝ่ายการเมืองพม่าก็ไม่ต้องการให้อิสระแก่กลุ่มชาติพันธุ์ในระดับเข้มข้น ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าก็มีเป้าหมายที่หลากหลายตั้งแต่การร่วมสร้างสหพันธ์รัฐ เขตปกครองตนเอง ไปจนถึงการมีรัฐเอกราช

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์