Skip to main content
sharethis

โครงการวิจัย “สู่นโยบายเอื้ออนุรักษ์มรดกทางสิ่งแวดล้อม: แรงผลักดันจากปฏิบัติการของชนพื้นเมืองในประเทศไทย” จัดเวทีนำเสนอผลลัพธ์จากการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับความรู้ภูมิปัญญาในการอยู่กับป่าเป็น "มรดกวัฒนธรรมทางสิ่งแวดล้อม" และเปิดนิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อ “อยู่กับป่า” (Living with the Forest) 

 

25 มิ.ย. 2567 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา เวลา 17.00 – 19.00 น. ที่เวิ้งคุณนลี จ.เชียงใหม่ โครงการวิจัย “สู่นโยบายเอื้ออนุรักษ์มรดกทางสิ่งแวดล้อม: แรงผลักดันจากปฏิบัติการของชนพื้นเมืองในประเทศไทย” (Towards Heritage-Sensitive Conservation Policy: Impulses from Indigenous Practice in Thailand) จัดเวทีนำเสนอผลลัพธ์จากการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายในการยกระดับความรู้ภูมิปัญญาในการอยู่กับป่าเป็น "มรดกวัฒนธรรมทางสิ่งแวดล้อม" และเปิดนิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อ “อยู่กับป่า” (Living with the Forest) เพื่อแสดงภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีชีวิตคนอยู่กับป่า ซึ่งรุ่มรวยไปด้วยภูมิปัญญาของสองกลุ่มชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอบ้านสบลานและบ้านแม่ยางห้า กับม้งบ้านแม่สาน้อย แม่สาใหม่และบ้านหนองหอยเก่า

เวลา 17.00 – 18.00 น. เสวนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากโครงการ “สู่นโยบายเอื้ออนุรักษ์มรดกทางสิ่งแวดล้อม: แรงผลักดันจากปฏิบัติการของชนพื้นเมืองในประเทศไทย” โดย Asst. Prof. Dr. Marco J. Haenssgen ภาควิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ ภาควิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา ภาควิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Asst. Prof. Dr. Ta-Wei Chu ภาควิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

เวลา 18.00 – 19.00 น. ร่วมพูดคุย “โอกาสการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนชาติพันธุ์” โดย ศรีโสภา โกฏคำลือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เชียงใหม่ เขต 10 อ. แม่แจ่ม (เฉพาะ ต.บ้านทับ ต.ปางหินฝน ต.กองแขก และ ต.ท่าผา) ฮอด ดอยเต่า และอมก๋อย, ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพรรณ จันตาเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เชียงใหม่ เขต 6 อำเภอเชียงดาว เวียงแหง พร้าว ไชยปราการ , ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม ประจำวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และธนากร อัฏฐ์ประดิษฐ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประมวลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

 

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net