Skip to main content
sharethis

สนช.ผ่านกม.อุทยานแห่งชาติ มีคนไม่เห็นด้วยตั้ง 1 เสียง ขณะที่ 140 เสียง ผ่านฉลุย  วางโทษหนัก บุกรุก-เก็บของป่า จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสน ด้าน P-move ขอประยุทธ์อย่าเพิ่งทูลเกล้าฯ ลั่นจะดำเนินกิจกรรมในทุกรูปแบบตามกรอบแห่งสิทธิฯ เพื่อไม่ให้มีการประกาศใช้กฎหมายทั้ง ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยเร็วที่สุดต่อไป

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move

7 มี.ค.2562 ความคืบหน้าการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. … ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หลังมีความพยายามจากภาคประชาชนหลายกลุ่มคัดค้าน แม้แต่วานนี้ (6 มี.ค.62)ประชาชนและนักกิจกรรมในฐานะตัวแทนคณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน จำนวน 14 คน ปฏิบัติการอารยะขัดขืน ด้านในอาคารรัฐสภา โดยข่าวสดออนไลน์รายลานว่า กลุ่มดังกล่าวนั่งประสานมือล้อมเป็นวงกลมพร้อมตะโกน ขอให้สนช.หยุดการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากไม่พอใจเพราะแม้จะได้เข้าไปฟังการประชุม แต่ก็ไม่สามารถเสนอความเห็นหรือปรับเปลี่ยนอะไรได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาตักเตือนให้งดการใช้เสียง แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมหยุด และยังคงตะโกนส่งเสียงขอให้สนช.หยุดพิจารณากฎหมาย ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปควบคุมตัวผู้ชุมนุม และนำขึ้นรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปยังบริเวณข้างวัดเบญจมบพิตร ซึ่งเป็นสถานที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันอยู่ก่อนหน้านี้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีการแจ้งข้อหาหรือดำเนินคดีแต่อย่างใด นั้น

ล่าสุดวันนี้ (7 มี.ค.62) มติชนออนไลน์ รายงานว่า  ที่รัฐสภา มีการประชุม สนช. เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. … ในวาระ 2 วาระ3 ต่อจากเมื่อวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ภายหลังการชี้แจงของ ประธาน กมธ.  และการอภิปรายของสมาชิก สนช.  ที่ประชุมได้มีมติเห็นควรให้แก้ไขตามกมธ.เสียงข้างมากในวรรคสามของมาตรา 63 นอกจากนี้สนช.ได้แสดงความเป็นห่วงว่าร่างกฎหมายนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่หาของป่า เก็บเห็ดแล้วถูกจับกุมดำเนินคดีจำนวนมาก รวมทั้งยังมีสัตว์ที่ชาวบ้าน ชนเผ่าหรือชนพื้นเมืองที่เลี้ยงเป็นสัตว์ปล่อย เพราะไม่มีทุ่งหญ้าอยู่บริเวณบ้านจึงปล่อยเข้าป่า แล้วไปตามจับ จะเป็นปัญหาหรือไม่

ตามา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยคะแนน 140 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 7 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

มติชนออนไลน์ยังรายงานด้วยว่า ตามร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด โดยกมธ.และสนช.เห็นชอบ ตามมาตรา 42 ที่ระบุว่าผู้ใดเก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ปิโตเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤษศาตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็นการฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนความผิดหากเป็นการกระทำแก่ธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล และมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 2,000 บาท ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 พันบาท ส่วนการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาแก่ไม้ ที่เป็นต้น หรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกิน 20 ต้นหรือท่อน หรือรวมปริมาณไม้เกิน 4 ลูกบาศก์เมตร ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 4แสนบาทถึง 2 ล้านบาท

P-move ขอประยุทธ์อย่าเพิ่งทูลเกล้าฯ 

ด้าน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move ออกแถลงการณ์ แนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หลัง สนช.มีมติเห็นชอบในวาระ 2, 3 และเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย  โดย 1. ขอเรียกร้องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ชะลอการนำร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อให้พระมหากษัตริย์ลงพระพระปรมาภิไธยตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพราะกฎหมายดังกล่าวไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการบริหารประเทศแต่อย่างใด ดังนั้นจึงควรให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ

2. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.) และ 168 องค์กร เห็นว่าการเร่งรีบพิจารณา และให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับของ สนช. มีพฤติกรรมไม่ชอบ และอาจขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายมาตรา อันเป็นการกระทบต่อหลักการปกครองตามระบบประชาธิปไตย และวิถีชีวิตของประชาชนจำนวนมากในนามของประชาชน เครือข่ายประชาชนข้างต้นจะดำเนินการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายทั้ง 2 ฉบับว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

3. พวกเรา กป.อพช. คณะทำงานประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และสิทธิชุมชน (คอส.) 168 องค์กร ผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ จำนวน 10,744 คน และผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า จำนวน 10,717 คน ในนามของประชาชนทั่วประเทศจะได้ดำเนินการจัดเวทีสัญญาประชาคมประชาชนพบพรรคการเมือง เพื่อถามแนวทางของพรรคการเมืองทั้งหลายเกี่ยวกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ ซึ่งมีเนื้อหาละเมิดสิทธิประชาชนเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองต่างๆ จะมีแนวทางแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายดังกล่าวนี้หรือไม่อย่างไร

P-move ยืนยันว่าการพิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งสองฉบับของ สนช. นั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ชอบ และไม่เคารพอำนาจอธิปไตยของประชาชน เราจะดำเนินกิจกรรมในทุกรูปแบบตามกรอบแห่งสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามหลักการประชาธิปไตย เพื่อไม่ให้มีการประกาศใช้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับโดยเร็วที่สุดต่อไป

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net